Show simple item record

dc.contributor.author GANEA, Victoria
dc.date.accessioned 2023-04-28T11:18:17Z
dc.date.available 2023-04-28T11:18:17Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation GANEA, Victoria. Managementul performanțelor: Note de curs. Fac. Electronică și Telecomunicații. Dep. Telecomunicații și Sisteme Electronice: Tehnica UTM, 2023, 103 p. ISBN 978-9975-45-928-0. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-928-0
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/22667
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicaţiei poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Notele de curs sunt concepute pentru a dezvolta abilități și competențe de obținere a performanței organizaționale la studenții-masteranzi. Pentru fiecare subiect în parte este expus materialul teoretic relevant și posibilitățile de dezvoltare a abilităților de analiză strategică a nivelului de performanță a organizației, fiind argumentate metodele și practicile de dezvoltare a abilităților de conducere a performanței în concordanță cu factorii specifici care definesc contextul organizațional: cultură, structură, stiluri de management, motivare, resurse etc. Notele de curs sunt destinate studenților-masteranzi, programul de studii Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații, pentru însușirea disciplinei Managementul performanțelor, proiectarea de an și de master, precum și elaborarea altor tipuri de lucrări de cercetare academică. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject performanțe organizaționale en_US
dc.subject managementul performanțelor en_US
dc.title Managementul performanțelor: Note de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account