Publicații didactice

Recent Submissions

 • SAVA, Lilia; ȚURCANU, Tatiana; RĂULEȚ, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET UTM, ciclul I, licență, specialitatea Inginerie și management în telecomunicații.
 • CICLICCI, Vladimir; ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  În aceste note de curs este expusă arhitectura, componentele și tehnologia Cloud computing. Sunt analizate principiile și modelele de securitate în Cloud și descrise tendințele de dezvoltare a sistemelor Cloud și securitatea ...
 • TÎRȘU, Valentina; CRISTEA, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Cursul Baze de date este predat la Facultatea Electronică și Telecomunicații, specializările Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Rețele și software de telecomunicații, Inginerie și management în telecomunicații și ...
 • ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  În notele de curs sunt expuse metodele științifice de planificare a experimentelor extreme la optimizarea obiectelor multifactoriale din domeniul electronicii și telecomunicațiilor. Sunt luate în considerare principiile ...
 • SAVA, Lilia; ȚURCANU, Tatiana; POPESCU, Iulita (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Prezenta lucrare este elaborată în baza curriculei disciplinei Contabilitate și sisteme informaționale în contabilitate, studiată la programul de studii Inginerie și management în telecomunicații, ciclul I, Facultatea ...
 • ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În notele de curs sunt expuse metodele științifice de modelare matematică în baza planurilor speciale pentru experimente pasive și active, sunt descrise etapele succesive ale prelucrării statistice a informațiilor experimentale ...
 • ШЕСТАКОВА, Т. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  В учебном пособии представлены научные методы математического моделирования на основе специальных планов пассивного и активного экспериментов, описаны последовательные этапы статистической обработки экспериментальной ...
 • JDANOV, Vladimir; ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Ghidul conţine 2 lucrări de laborator: prima este dedicată testării dispozitivelor electronice bazate pe metodele de cercetare a imaginilor termice; în lucrarea a doua este studiată metoda de obținere și de prelucrare a ...
 • NISTIRIUC, Pavel; ȚURCANU, Tatiana; CHIHAI, Andrei; SAVA, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET, UTM, ciclul II, master, programele de studii Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații, Sisteme și comunicații electronice și Securitatea informației în sisteme ...
 • NAZAROI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrarea de faţă include prima parte a cursului Sisteme şi reţele de comunicaţii digitale şi este divizată în două compartimente. În primul compartiment este dată definiţia şi arhitectura reţelelor de noua generaţie NGN, ...
 • SAVA, Lilia; VORTOLOMEI, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET, UTM ciclul II Master, Programul de studii Mentenanţa şi managementul reţelelor de telecomunicaţii.
 • ANTON, Andrian; BEJAN, Nicolae; NISTIRIUC, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ghidul utilizatorului este destinat studenților FET UTM ciclul 1 licența, specialitățile: Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Rețele și software de telecomunicații, Comunicații radio și televiziune, Electronica ...
 • NAZAROI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezenta lucrare se încadrează în tematica "Tehnologii inovatoare de rețea". Virtualizarea funcțiilor de rețea NFV de comun cu Rețelele definite prin software SDN realizate prin practici de implementare în Cloud conduc la ...
 • DEREVLENCO, Vasile; ICHIM, Ion; BODEAN, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Indicaţiile de laborator sunt destinate studenţilor cu specializările Teleradio comunicaţii, Electronică, Sisteme optoelectronice, Inginerie şi management în telecomunicaţii de la Facultatea Inginerie şi Management în ...
 • GANEA, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs sunt concepute pentru a dezvolta abilități și competențe de obținere a performanței organizaționale la studenții-masteranzi. Pentru fiecare subiect în parte este expus materialul teoretic relevant și ...
 • GANEA, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs sunt concepute pentru a dezvolta abilități și competențe de a interpreta corect cererea și oferta pe piață, luarea deciziilor în companie, aplicarea în practică a funcțiilor managementului în contextul ...
 • PÎRȚAC, C.; NEAGA, A.; PÎNTEA, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Îndrumarul de laborator, elaborat în conformitate cu curriculumul la fizică pentru Universitatea Tehnică, este destinat studenților tuturor specialităților, anul I universitar, studii cu frecvență și cu frecvență redusă. În ...
 • PÎNTEA, Valentina; BERNAT, Oxana; MOCREAC, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Îndrumarul de laborator este elaborat în conformitate cu curriculumul la fizică pentru Universitatea Tehnică a Moldovei. Sunt formulate scopul, obiectivele lucrării și este expus succint materialul teoretic la tema studiată. ...
 • KAZAK, Artur; SAVA, Lilia; GRIȚCO, Roman; KAZAK, Natalia (Technical University of Moldova, 2023)
  Цель данного лекционного курса является ознакомление с принципами функционирования логических устройств и с цифровыми устройствами на их основе. Лекционный курс предназначен для студентов факультетов: “Электроники и ...
 • МОРОЗОВА, Вера; МАТОША, Андрей; МАШНИК, Алиса (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Руководство по выполнению лабораторных работ по дисциплине Оптоэлектроника предназначено для студентов факультета телекоммуникации и электронные системы.

View more