Publicații didactice

Recent Submissions

 • RUSU, A.; RUSU, S.; PÎRŢAC, C. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Îndrumarul de laborator este elaborat în conformitate cu curriculumul la fizică pentru Universitatea Tehnică a Moldovei. La fiecare lucrare de laborator sunt formulate scopul şi obiectivele lucrării şi este prezentat succint ...
 • GUMENIUC, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Îndrumarul metodic privind realizarea lucrării individuale la disciplina Modelarea proceselor economice este destinat studenților Facultății Inginerie Economică și Business, specialitatea Business și Administrare, învățământ ...
 • RUSU, A.; RUSU, S.; PÎRŢAC, C. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Îndrumarul de laborator este elaborat în conformitate cu curriculumul la fizică pentru Universitatea Tehnică a Moldovei. La fiecare lucrare de laborator sunt formulate scopul şi obiectivele lucrării şi este prezentat succint ...
 • NISTIRIUC, Pavel; SAVA, Lilia; CHIHAI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET, UTM, ciclul II, Master, programul de studii Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații, Sisteme și comunicații electronice și Securitatea informației în sisteme ...
 • AVRAM, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Îndrumarul metodic pentru îndeplinirea lucrului individual al studenților include un scurt material teoretic și explicarea consecutivității proiectării în frecvență a rețelelor de comunicații mobile (RCM). Sarcinile ...
 • AVRAM, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Îndrumarul metodic pentru îndeplinirea lucrului individual al studenților include un scurt material general și explicarea noțiunii de acoperire a teritoriului la proiectarea rețelelor de comunicații mobile (RCM). Sarcinile ...
 • CICLICCI, Vladimir; MERIACRI, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Proiectarea unui sistem cu microcontroler presupune, într-o primă fază, înțelegerea capabilităților de care dispune mașina de calcul folosită pentru implementarea logicii aplicației. Deoarece în timpul dezvoltării ...
 • JDANOV, V.; ȘESTACOVA, T. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Ghidul pentru lucrări de laborator include un scurt material teoretic și sarcini practice privind studierea și proiectarea rețelelor de lucruri, sistemelor de control digital și sistemelor industriale de IoT bazate pe ...
 • ШЕСТАКОВА, Т. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  В учебном пособии представлены методы предварительной обработки одномерных, двумерных и многомерных экспериментальных данных. Описаны последовательные этапы статистической обработки экспериментальной информации о ...
 • SAVA, Lilia; BLANARU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Statistica poate fi definită ca fiind ştiinţa prin care se centralizează, se prelucrează, se prezintă și se analizează fenomenele cantitative. În sens restrâns, statistica este ştiinţa prin care înveţi să gândeşti ...
 • ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În notele de curs sunt expuse metodele de prelucrare preliminară a datelor experimentale unidimensionale, bidimensionale și multidimensionale, sunt descrise etapele succesive ale prelucrării statistice a informațiilor ...
 • SAVA, Lilia; POPESCU, Iulita (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs Contabilitate vor contribui la formarea deprinderilor de soluţionare a problemelor practice privind identificarea şi clasificarea activelor, surselor, veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor, precum şi ...
 • RUSSU, Ștefan; BEJAN, Nicolae; NISTIRIUC, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ghidul pentru lucrări de laborator asistate de calculator în programul Multisim este destinat studenților FET UTM, ciclul 1 licență, specialitățile: Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Rețele și software de ...
 • RAȚA, Olga; BEJAN, Nicolae; NISTIRIUC, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ghidul pentru lucrări de laborator asistate de calculator în programul Multisim este adresat studenților FET UTM ciclul 1 licență cu specialitățile: Tehnologii și sisteme de telecomunicații, Rețele și software de ...
 • GANGAN, Silvia; SAVA, Lilia; GRIȚCO, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Economia ramurii de comunicații digitale este adresată studenţilor specialităţilor 0714.1 Tehnologii și sisteme de telecomunicații, 0714.2 Rețele și software de teleconunicații, 0710.1 Inginerie şi management în telecomunicaţii ...
 • ŢOPA, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezenta lucrare didactică conține 148 probleme de statică. Unele au fost propuse studenților la olimpiadele de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Olimpiadele sunt un element important în organizarea procesului de ...
 • МОРОЗОВА, Вера; БЕЖАН, Николай (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Руководство по лабораторным работам по дисциплине Оптоэлектроника предназначено для студентов Факультета Электроники и Телекоммуникаций.
 • MOROZOVA, Vera; BEJAN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ghidul pentru lucrări de laborator la disciplina Optoelectronica este destinat studenților UTM ciclul 1, licență, masterat, specialitățile Tehnologii și sisteme de telecomunicații; Electronica aplicată; Rrețele și ...
 • MOLDOVEANU, I.; ŞURA, V.; PUSTOVIT, N. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Îndrumarul de laborator este alcătuit în conformitate cu programul de studiu la fizică pentru Universitatea Tehnică.Fiecare lucrare se încheie cu întrebări de control, care cuprind minimul de cunoştinţe necesare pentru ...
 • SOROCHIN, Gherman; LABUNEŢ, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2005)
  Îndrumarul conţine noţiuni teoretice, lista întrebărilor de control necesare pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de laborator, bibliografie. Este destinat studenţilor anului III-V, specialitatea 2102, Sisteme ...

View more