Browsing Note de curs /curs de lecţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • AVRAM, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Scopul cursului Analiza circuitelor electronice (ACE) este a ajuta studenţii să însuşească procedura de calculare a caracteristicilor amplitudine-frecvenţă, fază – frecvenţă, tranzitorie, de impuls a unui circuit electronic ...
 • NISTIRIUC, Pavel; SAVA, Lilia; CHIHAI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET, UTM, ciclul II, Master, programul de studii Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații, Sisteme și comunicații electronice și Securitatea informației în sisteme ...
 • NISTIRIUC, Pavel; ȚURCANU, Tatiana; CHIHAI, Andrei; SAVA, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET, UTM, ciclul II, master, programele de studii Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații, Sisteme și comunicații electronice și Securitatea informației în sisteme ...
 • SAVA, Lilia; POPESCU, Iulita (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs Contabilitate vor contribui la formarea deprinderilor de soluţionare a problemelor practice privind identificarea şi clasificarea activelor, surselor, veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor, precum şi ...
 • SAVA, Lilia; ȚURCANU, Tatiana; POPESCU, Iulita (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Prezenta lucrare este elaborată în baza curriculei disciplinei Contabilitate și sisteme informaționale în contabilitate, studiată la programul de studii Inginerie și management în telecomunicații, ciclul I, Facultatea ...
 • SOROCEANU, Iurie; SIDORENCO, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri de faţă este dedicat problemelor generale comune proiectării aparatelor şi echipamentelor electronice. Conţinutul materialului este prezentat în mod actualizat, sub forma unor imagini sugestive, succint ...
 • BEJAN, N.; MOROZOVA, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Notele de curs la disciplina Dispozitive electronice sunt adresate studenților Facultății Electronică și Telecomunicații, programele de studiu 0714.1 Tehnologii și sisteme de telecomunicații, 0714.2 Rețele și software de ...
 • GANGAN, Silvia; GRIŢCO, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Notele de curs sunt adresate studenţilor specialităţilor 0714.1 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, 0714.2 Rețele și Software de Teleconunicații, 0710.1 Inginerie şi Management în Telecomunicaţii, cu formele de studii ...
 • ȘESTACOVA, Tatiana; JDANOV, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs includ principiile și metodele de calcul al fiabilității sistemelor electronice, analizează indicatorii cantitativi și calitativi ai fiabilității și oferă modalități de evaluare a lor. Lucrarea investighează ...
 • SOROCEANU, Iurie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Lucrarea este destinată studierii aspectelor şi performanţelor unui program grafic AutoCAD (CAD – Computer Aided Design) ca mijloc de desenare/proiectare asistată de calculator. Acest program (AutoCAD) se studiază în ...
 • SOROCEANU, Iurie; TINCOVAN, Sergiu; SIDORENCO, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Materialul didactic (Partea 1) este destinat studenţilor de la Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii (forma de studii la zi şi cu frecvenţă redusă). Lucrarea include denumiri, scopuri, sarcini, aspecte de executare ...
 • SOROCEANU, Iurie; TINCOVAN, Sergiu; SIDORENCO, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Materialul didactic (Partea 2) este destinat studenţilor de la Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii (forma de studii la zi şi cu frecvenţă redusă), fiind o continuare a părţii întâi cu păstrarea numerotaţiei ...
 • GANEA, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs sunt concepute pentru a dezvolta abilități și competențe de a interpreta corect cererea și oferta pe piață, luarea deciziilor în companie, aplicarea în practică a funcțiilor managementului în contextul ...
 • GANGAN, Silvia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Ciclul de prelegeri este adresat studenţilor specialităţilor 0714.1 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, 0714.2 Rețele și Software de Teleconunicații, 0710.1 Inginerie şi Management în Telecomunicaţii, cu formele de ...
 • GANEA, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs sunt concepute pentru a dezvolta abilități și competențe de obținere a performanței organizaționale la studenții-masteranzi. Pentru fiecare subiect în parte este expus materialul teoretic relevant și ...
 • GANGAN, Silvia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Ciclul de prelegeri este adresat studenţilor specialităţilor 523.3. Teleradiocomunicaţii, 521.8. Inginerie şi management în telecomunicaţii, 525.2. Sisteme optoelectronice cu formele de studii la zi şi cu frecvenţă redusă.
 • GANGAN, Silvia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Ciclul de prelegeri este adresat studenţilor specialităţilor 523.3. Teleradiocomunicaţii, 521.8. Inginerie şi management în telecomunicaţii, 525.2. Sisteme optoelectronice, cu formele de studii la zi şi cu frecvenţă redusă.
 • ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În notele de curs sunt expuse metodele de prelucrare preliminară a datelor experimentale unidimensionale, bidimensionale și multidimensionale, sunt descrise etapele succesive ale prelucrării statistice a informațiilor ...
 • ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  În notele de curs sunt expuse metodele științifice de planificare a experimentelor extreme la optimizarea obiectelor multifactoriale din domeniul electronicii și telecomunicațiilor. Sunt luate în considerare principiile ...
 • SAVA, Lilia; GUJUMAN, Lucia; GRIŢCO, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri cuprinde aspecte teoretice şi exemple practice la disciplina Microeconomie, avînd minirea să faciliteze însuşirea conceptelor de microeconomie prin aplicarea instrumentelor economico-matematice, ceea ...

Search DSpace


Browse

My Account