Note de curs /curs de lecţii

 

Recent Submissions

 • SAVA, Lilia; ȚURCANU, Tatiana; RĂULEȚ, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET UTM, ciclul I, licență, specialitatea Inginerie și management în telecomunicații.
 • CICLICCI, Vladimir; ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  În aceste note de curs este expusă arhitectura, componentele și tehnologia Cloud computing. Sunt analizate principiile și modelele de securitate în Cloud și descrise tendințele de dezvoltare a sistemelor Cloud și securitatea ...
 • ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  În notele de curs sunt expuse metodele științifice de planificare a experimentelor extreme la optimizarea obiectelor multifactoriale din domeniul electronicii și telecomunicațiilor. Sunt luate în considerare principiile ...
 • SAVA, Lilia; ȚURCANU, Tatiana; POPESCU, Iulita (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Prezenta lucrare este elaborată în baza curriculei disciplinei Contabilitate și sisteme informaționale în contabilitate, studiată la programul de studii Inginerie și management în telecomunicații, ciclul I, Facultatea ...
 • ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În notele de curs sunt expuse metodele științifice de modelare matematică în baza planurilor speciale pentru experimente pasive și active, sunt descrise etapele succesive ale prelucrării statistice a informațiilor experimentale ...
 • NISTIRIUC, Pavel; ȚURCANU, Tatiana; CHIHAI, Andrei; SAVA, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET, UTM, ciclul II, master, programele de studii Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații, Sisteme și comunicații electronice și Securitatea informației în sisteme ...
 • NAZAROI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrarea de faţă include prima parte a cursului Sisteme şi reţele de comunicaţii digitale şi este divizată în două compartimente. În primul compartiment este dată definiţia şi arhitectura reţelelor de noua generaţie NGN, ...
 • SAVA, Lilia; VORTOLOMEI, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET, UTM ciclul II Master, Programul de studii Mentenanţa şi managementul reţelelor de telecomunicaţii.
 • NAZAROI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezenta lucrare se încadrează în tematica "Tehnologii inovatoare de rețea". Virtualizarea funcțiilor de rețea NFV de comun cu Rețelele definite prin software SDN realizate prin practici de implementare în Cloud conduc la ...
 • GANEA, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs sunt concepute pentru a dezvolta abilități și competențe de obținere a performanței organizaționale la studenții-masteranzi. Pentru fiecare subiect în parte este expus materialul teoretic relevant și ...
 • GANEA, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs sunt concepute pentru a dezvolta abilități și competențe de a interpreta corect cererea și oferta pe piață, luarea deciziilor în companie, aplicarea în practică a funcțiilor managementului în contextul ...
 • KAZAK, Artur; SAVA, Lilia; GRIȚCO, Roman; KAZAK, Natalia (Technical University of Moldova, 2023)
  Цель данного лекционного курса является ознакомление с принципами функционирования логических устройств и с цифровыми устройствами на их основе. Лекционный курс предназначен для студентов факультетов: “Электроники и ...
 • ȘESTACOVA, Tatiana; JDANOV, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs includ principiile și metodele de calcul al fiabilității sistemelor electronice, analizează indicatorii cantitativi și calitativi ai fiabilității și oferă modalități de evaluare a lor. Lucrarea investighează ...
 • KAZAK, Artur; NISTIRIUC, Pavel; SAVA, Lilia; KAZAK, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Цель данного лекционного курса является ознакомление с принципами функционирования логических устройств и с цифровыми устройствами на их основе.
 • KAZAK, Artur; SAVA, Lilia; SOROCHIN, Serafima; KAZAK, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Цель данного лекционного курса является ознакомление с принципами функционирования логических устройств и с цифровыми устройствами на их основе. Лекционный курс предназначен для студентов факультетов: “Электроники и ...
 • NISTIRIUC, Pavel; SAVA, Lilia; CHIHAI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET, UTM, ciclul II, Master, programul de studii Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații, Sisteme și comunicații electronice și Securitatea informației în sisteme ...
 • ШЕСТАКОВА, Т. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  В учебном пособии представлены методы предварительной обработки одномерных, двумерных и многомерных экспериментальных данных. Описаны последовательные этапы статистической обработки экспериментальной информации о ...
 • SAVA, Lilia; BLANARU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Statistica poate fi definită ca fiind ştiinţa prin care se centralizează, se prelucrează, se prezintă și se analizează fenomenele cantitative. În sens restrâns, statistica este ştiinţa prin care înveţi să gândeşti ...
 • ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În notele de curs sunt expuse metodele de prelucrare preliminară a datelor experimentale unidimensionale, bidimensionale și multidimensionale, sunt descrise etapele succesive ale prelucrării statistice a informațiilor ...
 • SAVA, Lilia; POPESCU, Iulita (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs Contabilitate vor contribui la formarea deprinderilor de soluţionare a problemelor practice privind identificarea şi clasificarea activelor, surselor, veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor, precum şi ...

View more