Show simple item record

dc.contributor.author SAVA, Lilia
dc.contributor.author BLANARU, Vasile
dc.date.accessioned 2022-07-14T15:50:54Z
dc.date.available 2022-07-14T15:50:54Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation SAVA, Lilia, BLANARU, Vasile. Statistica ramurii: Note de curs. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii și Sisteme Electronice. Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. 92 p. ISBN 978-9975-45-808-5. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-808-5
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20561
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Referinţe Bibliografice. Textul integral al publicaţiei poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Statistica poate fi definită ca fiind ştiinţa prin care se centralizează, se prelucrează, se prezintă și se analizează fenomenele cantitative. În sens restrâns, statistica este ştiinţa prin care înveţi să gândeşti cu ajutorul cifrelor. Notele de curs vor contribui la formarea abilităților practice de analiză statistică a activității entităților economice din ramura telecomunicații prin soluționarea diferitor categorii de indicatori statistici. Informația din această lucrare va servi la consolidarea cunoştinţelor obţinute în urma studierii disciplinei Statistica ramurii şi la formarea unei imagini concrete despre informaţia studiată. Cunoştinţele practice acumulate facilitează pregătirea în vederea susţinerii examenului la disciplina Statistica ramurii. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject statistica ramurii en_US
dc.subject indicator statistic en_US
dc.subject analiză statistică en_US
dc.title Statistica ramurii: Note de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account