Show simple item record

dc.contributor.author HARITONOV, Svetlana
dc.contributor.author OLARU, Efim
dc.contributor.author NISTOR-LOPATENCO, Livia
dc.date.accessioned 2022-07-14T15:27:35Z
dc.date.available 2022-07-14T15:27:35Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation HARITONOV, Svetlana, OLARU, Efim, NISTOR-LOPATENCO, Livia. Protecția chimică și radiativă: Suport de curs. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Construcții, Geodezie și Cadastru, Dep. Inginerie Civilă și Geodezie. Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. 250 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20559
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins,Introducere. Textul integral al publicaţiei poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Suportul de curs Protecția chimică și radiativă este destinat studenţilor Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul I, licență, învățământ cu frecvență şi frecvență redusă, urmărind scopul de a facilita însuşirea materialului la această disciplină. Lucrarea reflectă problemele obiectivelor periculoase din punct de vedere radiativ și chimic, eventualele situații de urgență în caz de accidente și dezastre la aceste obiective, cauzele situațiilor de urgență și zonele de distribuție. Sunt descrise detaliat armele nucleare, chimice și biologice, metodele de aplicare, precum și factorii nocivi ai acestor arme, mijloacele individuale și colective de protecție împotriva factorilor dăunători pentru salvatori și public. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject protecția chimică en_US
dc.subject protecția radiativă en_US
dc.subject radioactivitatea en_US
dc.subject radiații nucleare en_US
dc.subject substanțe chimice en_US
dc.title Protecția chimică și radiativă: Suport de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account