Browsing Note de curs /curs de lecţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • OLARU, Efim; CAPRĂ, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Cursul universitar ”Asigurarea tehnico-materială a forțelor protecției civile” este destinat studenţilor U.T.M. care-și fac studiile la specialitatea „Inginerie antiincendii şi protecţie civilă” de la ambele forme de studii, ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Ciclul de prelegeri Bazele fizico-chimice ale dezvoltării și stingerii incendiilor este destinat studenţilor UTM, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul II master, și urmăreşte scopul a ...
 • TARNOVSCHI, C. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul ciclu de prelegeri “Bazele mineritului” este destinat studenţilor de la specialitatea exploatării miniere (IMZM). În prezenta lucrare sunt examinate: principiile, noţiunile conceptuale ale mineritului, factorii ...
 • VLASENCO, Ana; CHIRIAC, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  În această lucrare sînt expuse noţiunile generale despre cartografia matematică, adică noţiunile de bază privind proiecţiile cartografice în vederea reprezentării suprafeţei terestre pe o suprafaţă plană. Prin conţinutul ...
 • CÎRLAN, A.; GAŞPAR, V.; SÂRBU, T. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Materialul didactic este destinat studenţilor de la facultăţile CGC şi UA în programa de studiu a cărora există disciplina Construcţii din beton armat, indiferent de numărul de ore din programă şi forma de studii. Materialul ...
 • SIDORENCO, E.; VOSKRESENSKAIA, Iu.; SOROCEANU, Iu. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Prezentul material didactic vizează studenţii specialităţilor “Construcţii şi inginerie civilă”, „Căi ferate, drumuri şi poduri” cu formele de studii la zi şi cu frecvenţă redusă. Materialul didactic are scopul să ...
 • USTUROI, Liubov; ALBU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În prezenta lucrare este examinat conţinutul procesului de development, aspectele financiare ale developmentului, precum şi evaluarea oportunităţii economice a proiectului de development. Detaliat este examinat conţinutul ...
 • ALBU, Svetlana; MORARU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Cursul este destinat viitorilor ingineri constructori la specialitatea Inginerie și Management în Construcţii. Necesitatea disciplinei pentru viitorii ingineri-manageri în construcţii constă în iniţierea în domeniul financiar ...
 • PISARENCO, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Suportul de curs la disciplina Drept administrativ tratează 7 teme de studiu, ce reflectă principiile şi conceptele fundamentale ale dreptului administrativ. La elaborarea suportului de curs au fost luate în considerare ...
 • TEACĂ, Ilie; CLIMOVA, Alla (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Suportul de curs este destinat masteranzilor anului I din cadrul Programului de studii de masterat “Drept Patrimonial”.
 • BOSTAN, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Suportul de curs este destinat studenţilor anului II, specialitatea „Drept”, studenţilor anului II, specialitatea „Business şi administrare”, precum şi persoanelor interesate de problemele dreptului comercial.
 • CATAN, Victor; CATAN, Carolina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Suportul de curs este destinat studenţilor anilor II şi III, specialitatea 1001 Drept, specializarea 1001.06 Drept patrimonial.
 • CATAN, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Disciplina Drept diplomatic şi drept consular are drept scop familiarizarea studenţilor de la specialitatea Drept cu teoria şi practica activităţilor organelor diplomatice şi consulare, cu cadrul juridic care reglementează ...
 • TEACĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Schiţa de curs este destinată studenţilor anilor II şi III ai specialităţii 381.1. Drept.
 • CHIRIAC, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Suportul de curs la disciplina Drept privat roman include 11 teme de studiu și are sarcina de a crea viziuni clare asupra cunoașterii conceptelor de bază privind originile dreptului privat roman, acesta constituind o primă ...
 • BOSTAN, Ina; BABĂLĂU, Denis (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Suportul de curs la disciplina „Dreptul afacerilor” tratează 7 teme de studiu și are sarcina de a familiariza şi de a forma deprinderi masteranzilor, specialităţii Drept Patrimonial, în ceea ce priveşte reglementarea ...
 • CLIMOVA, Alla (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Suportul de curs este destinat masteranzilor anului I din cadrul Programului de studii de masterat „Drept Patrimonial”.
 • BOSTAN, Ina; URSU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul suportului de curs este de a oferi studenților UTM, precum şi oricăror altor persoane interesate de problemele dreptului proprietății intelectuale un material didactic accesibil prin intermediul căruia aceștia să ...
 • URSU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Suportul de curs la disciplina „Drepturile patrimoniale” tratează 8 teme de studiu, ce reflectă una dintre cele mai principale părţi ale dreptului civil, și anume determinarea și cercetarea multiaspectuală a drepturilor ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Ciclul de prelegeri „Echipamente și accesorii de intervenție la incendii” este destinat studenţilor U.T.M., specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă și urmăreşte scopul a facilita însuşirea materialului ...

Search DSpace


Browse

My Account