Browsing Note de curs /curs de lecţii by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • TARNOVSCHI, C. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul ciclu de prelegeri “Bazele mineritului” este destinat studenţilor de la specialitatea exploatării miniere (IMZM). În prezenta lucrare sunt examinate: principiile, noţiunile conceptuale ale mineritului, factorii ...
 • TARNOVSCHI, Constantin; CORLATEANU, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul curs de „Explorare şi evaluare a zăcămintelor” urmăreşte scopul de ajuta pe studenţii de la specialitatea Exploatări miniere (IMZM) să-şi formeze o gîndire inginerească corectă în ceia ce priveşte stabilirea ...
 • OLARU, E. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Ciclul de prelegeri la disciplina Stabilitatea construcţiilor în condiţii de incendiu este destinat studenţilor U.T.M. care îşi fac studiile la specialitatea 582.5 – Inginerie Antiincendii şi Protecţia Civilă pentru ...
 • TEACĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Schiţa de curs este destinată studenţilor anilor II şi III ai specialităţii 381.1. Drept.
 • УСТУРОЙ, Любовь; АЛБУ, Светлана (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  В данной работе рассмотрены содержание процесса девелопмента, финансовые аспекты девелопмента, а также оценка экономической целесообразности девелоперского проекта. Подробно рассмотрено содержание наиболее важной фазы ...
 • TARNOVSCHI, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul material didactic, ciclul “Prepararea substanţelor minerale utile” este оntocmit оn conformitate cu programul analitic a disciplinei şi este destinat studenţilor de la specialitatea Exploatări miniere (IMZM). Are ...
 • TARNOVSCHI, Constantin; CORLĂTEANU, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul ciclu de prelegeri „Zăcăminte şi materiale de construcţie”, este destinat studenţilor de la specialitatea Exploatări miniere (IMZM) pentru cunoaşterea şi însuşirea proprietăţilor fizico-chimice, mecanice şi ...
 • TARNOVSCHI, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul manual de Urmărire a comportării construcţiilor este destinat studenţilor de la specialitatea Geodezie,Topografie şi Cartografie pentru cunoaşterea şi însuşirea metodelor cu privire la urmărirea comportării ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Ciclul de prelegeri Protecţia mediului ambiant este destinat studenţilor U.T.M. de la ambele forme de învăţământ (la zi şi cu frecvenţă redusă), profesorilor care predau cursul „Protecţia mediului ambiant”, elevilor de ...
 • LOZOVANU, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În acest curs de prelegeri sunt elucidate problemele generale ale filosofiei dreptului ca disciplină ştiinţifică autonomă, precum şi direcţiile şi concepţiile principale din istoria mondială a filosofiei dreptului. Structura ...
 • MARIAN, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul ciclu de prelegeri este destinat studenţilor U.T.M. specialităţilor 584.3, Evaluarea Imobilului; 521.8.1, Inginerie şi Management în Construcţii; 582.5, Inginerie Antiincendii şi Protecţie Civilă; 521.5, ...
 • USTUROI, Liubov; ALBU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În prezenta lucrare este examinat conţinutul procesului de development, aspectele financiare ale developmentului, precum şi evaluarea oportunităţii economice a proiectului de development. Detaliat este examinat conţinutul ...
 • URSU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Disciplina drept financiar-fiscal are ca scop formarea la studenţi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi aptitudini practice privind bazele ştiinţifico-teoretice şi aplicative ale sistemului financiar şi fiscal. Problemele ...
 • ПОЛКАНОВ, В. Н.; ЧЕБАН, О. С. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  В книге содержатся материалы, необходимые для обучения студентов лабораторным методам определения основных физико- механических свойств грунтов. Приводятся основные представления о физико-механических характеристиках ...
 • VLASENCO, Ana; CHIRIAC, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  În această lucrare sînt expuse noţiunile generale despre cartografia matematică, adică noţiunile de bază privind proiecţiile cartografice în vederea reprezentării suprafeţei terestre pe o suprafaţă plană. Prin conţinutul ...
 • ПОЛКАНОВ, В. Н.; ФУНИЕРУ, Н.Г. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  В книге изложены основные понятия о напряженном состоянии в грунтовой толще, оценке прочности грунтов в основании сооружений и степени устойчивости склонов и откосов. Приведены задачи разной степени сложности, что ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Ciclul de prelegeri „Securitatea şi sănătatea în muncă” este destinat studenţilor U.T.M. şi urmăreşte scopul a facilita însuşirea materialului la disciplina cu aceeaşi denumire (denumirea precedentă a disciplinei „Protecţia ...
 • BOSTAN, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Suportul de curs este destinat studenţilor anului II, specialitatea „Drept”, studenţilor anului II, specialitatea „Business şi administrare”, precum şi persoanelor interesate de problemele dreptului comercial.
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri „Expertiza tehnică de specialitate” (cercetarea incendiilor) este elaborat în conformitate cu programa de învăţământ şi urmăreşte scopul a facilita însuşirea materialului la disciplina cu aceeaşi denumire. ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri „Fiabilitatea sistemelor tehnice şi riscul tehnogenic” este destinat persoanelor care fac studiile de masterat (ciclul II) la specialitatea 582.5 „Inginerie antiincendii şi protecţie civilă”, precum ...

Search DSpace


Browse

My Account