Note de curs /curs de lecţii

 

Recent Submissions

 • BENCHECI, Mihail; CAPRĂ, Mihail; CAPRĂ, Galina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Cursul de prelegeri este elaborat în corespundere cu prevederile curriculum-ului disciplinar şi este destinat studenţilor care fac studii de masterat la specialitatea 582.5 Inginerie antiincendii şi protecţie civilă, ...
 • ДИДЕНКУЛ, А. С. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Состав строительно-монтажных работ, рассматриваемых в учебном пособии, охватывает широкий круг тем в соответствии с учебной программой курса, который условно разделен на три части – общие сведения и возведение нулевого ...
 • OLARU, Efim; HARITONOV, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs este destinat studenţilor UTM, urmărind scopul de a facilita însuşirea materialului la disciplina respectivă. Lucrarea este utilă și profesorilor care predau disciplina în cauză. La fel, va putea fi folosită ...
 • ALBU, Ion; ALBU, Doina-Cezara (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Obiectivul general al cursului constă în formarea abilităților necesare privind aprovizionarea obiectivelor de construcție și entităților economice cu resurse și factori de producție viitorilor ingineri-constructori. Studenții, ...
 • BOSTAN, Ina; URSU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul suportului de curs este de a oferi studenților UTM, precum şi oricăror altor persoane interesate de problemele dreptului proprietății intelectuale un material didactic accesibil prin intermediul căruia aceștia să ...
 • HARITONOV, Svetlana; OLARU, Efim; NISTOR-LOPATENCO, Livia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs Protecția chimică și radiativă este destinat studenţilor Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul I, licență, învățământ ...
 • ALBU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea Estimarea valorilor proprietăților imobiliare reprezintă o culegere de recomandări practice pentru cazuri speciale de evaluare a bunurilor imobile. În lucrare sunt menționate aspectele caracteristice ale diferitor ...
 • OLARU, Efim; HARITONOV, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Ciclul de prelegeri este destinat studenților UTM, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul II master, și urmărește scopul de a facilita însușirea materialului la disciplina cu aceeași denumire ...
 • BULAT, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs sunt destinate studenților de la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru ciclul I licență, specialitățile Evaluarea și dezvoltarea imobilului, Inginerie și management în construcții, cu ambele forme de ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Cursul universitar Stabilitatea construcțiilor în condiții de incendiu este destinat studenţilor UTM, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul I licență, și urmăreşte scopul de a facilita ...
 • MARIAN, Maria-Liliana; BULAT, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezentul suport de curs este destinat studenţilor UTM, specialităţile Evaluarea și dezvoltarea imobilului și Inginerie şi management în construcţii, cu ambele forme de învăţământ. Lucrarea respectivă este o încercare de ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ciclul de prelegeri Stabilitatea psihologică a omului în situații excepționale este destinat studenţilor UTM, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul II, master, și urmăreşte scopul de a ...
 • VLASENCO, Ana; CHIRIAC, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de față este, în primul rând, un ghid universitar cu titlul disciplinelor prevăzute în planul de studii al programului de master Geomatică și cadastru din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Scopul de bază ...
 • OLARU, E. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Ciclul de prelegeri la disciplina Stabilitatea construcţiilor în condiţii de incendiu este destinat studenţilor U.T.M. care îşi fac studiile la specialitatea 582.5 – Inginerie Antiincendii şi Protecţia Civilă pentru ...
 • TEACĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Schiţa de curs este destinată studenţilor anilor II şi III ai specialităţii 381.1. Drept.
 • TARNOVSCHI, Constantin; CORLATEANU, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul curs de „Explorare şi evaluare a zăcămintelor” urmăreşte scopul de ajuta pe studenţii de la specialitatea Exploatări miniere (IMZM) să-şi formeze o gîndire inginerească corectă în ceia ce priveşte stabilirea ...
 • TARNOVSCHI, Constantin; CORLĂTEANU, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul ciclu de prelegeri „Zăcăminte şi materiale de construcţie”, este destinat studenţilor de la specialitatea Exploatări miniere (IMZM) pentru cunoaşterea şi însuşirea proprietăţilor fizico-chimice, mecanice şi ...
 • TARNOVSCHI, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul manual de Urmărire a comportării construcţiilor este destinat studenţilor de la specialitatea Geodezie,Topografie şi Cartografie pentru cunoaşterea şi însuşirea metodelor cu privire la urmărirea comportării ...
 • LOZOVANU, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În acest curs de prelegeri sunt elucidate problemele generale ale filosofiei dreptului ca disciplină ştiinţifică autonomă, precum şi direcţiile şi concepţiile principale din istoria mondială a filosofiei dreptului. Structura ...
 • MARIAN, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul ciclu de prelegeri este destinat studenţilor U.T.M. specialităţilor 584.3, Evaluarea Imobilului; 521.8.1, Inginerie şi Management în Construcţii; 582.5, Inginerie Antiincendii şi Protecţie Civilă; 521.5, ...

View more