Show simple item record

dc.contributor.author SAVA, Lilia
dc.contributor.author POPESCU, Iulita
dc.date.accessioned 2022-07-14T10:36:18Z
dc.date.available 2022-07-14T10:36:18Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation SAVA, Lilia, POPESCU, Iulita. Contabilitate: Note de curs. Partea 1. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Electronică şi Telecomunicaţii, Dep. Telecomunicaţii și Sisteme Electronice. Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. 108 p. ISBN 978-9975-45-803-0.
dc.identifier.isbn 978-9975-45-803-0
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20550
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicaţiei poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Notele de curs Contabilitate vor contribui la formarea deprinderilor de soluţionare a problemelor practice privind identificarea şi clasificarea activelor, surselor, veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor, precum şi întocmirea bilanţului contabil. La fel, va contribui la formarea abilităților de soluţionare a problemelor practice a principalelor operații privind procurarea materialelor, precum și schema generală de evidență a consumurilor, veniturilor și cheltuielilor. În nota de curs sunt reflectate operaţiunile economice cu utilizarea dublei înregistrări, utilizarea procedeelor metodei contabilităţii şi aplicarea acestora, modalităţi de întocmire a documentelor primare. Concomitent, vom forma deprinderi de reflectare a metodelor de evaluare a patrimoniului. Se examinează un șir de probleme rezolvate la capitolul Uzura mijloacelor fixe. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject contabilitate en_US
dc.subject venit en_US
dc.subject consum en_US
dc.subject cheltuieli en_US
dc.subject bilanţ contabil en_US
dc.title Contabilitate: Note de curs. Partea 1 en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account