IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83

The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83

 

Recent Submissions

 • POPESCU, Liliana; GHENDOV-MOSANU, Aliona; CESCO, Tatiana (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Tescovina de mere este o sursă excelentă de substanțe fitochimice și conține cantități semnificative de zaharuri insolubile, inclusiv celuloză 127,9 g/kg SU, hemiceluloză 7,2 până la 43,6 g/kg SU, lignină 15,3 până la 23,5 ...
 • POPESCU, Liliana; GHENDOV-MOSANU, Aliona; CESCO, Tatiana (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Apple pomace is an excellent source of phytochemicals and contains significant amounts of insoluble sugars, including cellulose 127.9 g/kg DW, hemicellulose 7.2 to 43.6 g/kg DW, lignin 15.3 to 23.5 g/kg DW and can therefore ...
 • CARA, Irina Gabriela; PATRAS, Antoanela (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Activitatea de cercetare a fost îndreptată către analiza macro și micronutrienților din sol și spre valorificarea deșeurilor de vinificație pentru îndepărtarea Pb din soluțiile apoase.
 • CARA, Irina Gabriela; PATRAS, Antoanela (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  The present research activity has been directed towards soil macro and micronutrients analysis (soil characterization) and for valorization of winemaking waste for Pb removal.
 • HLIHOR, Raluca Maria (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad"Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Evaluarea riscurilor de mediu și pentru sănătatea umană generate de toxicitatea metalelor grele implică determinarea probabilității unui eveniment advers, considerând un anumit nivel de expunere. În acest context, obiectivul ...
 • HLIHOR, Raluca Maria (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  The main objective of this study is to identify the ecological (Ecological Risk Assessment, ERA) and human health (Human Health Risk Assessment, HHRA) risks posed by lead water pollution, before and after its treatment ...
 • UNGUREANU, Gabriela (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Lucrarea de față investighează performanța unui adsorbant ecologic derivat din tescovină de struguri, în formă brută și după biorafinare, pentru îndepărtarea prin adsorbție a plumbului din efluenții contaminați. Metalele ...
 • UNGUREANU, Gabriela (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  The present research investigates the performance of an eco-friendly adsorbent derived from grape marc, in raw form and after biorefining, for the adsorptive removal of lead from contaminated effluents.
 • BAERLE, Alexei; SANDU, Iuliana (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Pentru a evalua influența alcoolului etilic (X1), carbonatului de sodiu / acidului citric, H3Cit (X2) și enzimei poligalacturonază, PGU (X3), a fost planificat experimentul trifactorial binivelar, EFF 23-1. Probele de ...
 • BAERLE, Alexei; SANDU, Iuliana (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Three-factor two-level fractional experimental design, FFE 23-1 was used in order to evaluate the influence of Ethyl Alcohol (X1), sodium carbonate / citric acid, H3Cit (X2) and polygalacturonase enzyme, PGU (X3) to the ...
 • DESEATNICOVA, Olga; RESITCA, Vladislav; SUHODOL, Natalia; COVALIOV, Eugenia (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  În rezultatul cercetărilor s-a stabilit că adaosul de pulbere din pielița strugurilor reduce viteza proceselor oxidative în probele de înghețată, și contribuie semnificativ la creșterea conținutului total de polifenoli ...
 • DESEATNICOVA, Olga; RESITCA, Vladislav; SUHODOL, Natalia; COVALIOV, Eugenia (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Research has shown that the addition of grape skin powder reduces the rate of oxidative processes in ice cream samples, and significantly contributes to increasing the total polyphenol content (63.93 -139.29 mg GAE/mL ...
 • POPOVICI, Violina (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Compușii cu caracter antioxidant așa ca compușii fenolici, polifenolii, carotenoidele, flavonoidele inhibă radicalii liberi și respectiv inhibă și mecanismul oxidării propriu-zise. Fructele de pădure sunt bogate în compuși ...
 • POPOVICI, Violina (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Antioxidant compounds such as phenolic compounds, polyphenols, carotenoids, flavonoids inhibit free radicals and also inhibit the mechanism of oxidation itself. Berries are rich in antioxidant compoundsand it has been ...
 • VISANU, Vitali (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Tescovina reprezintă subprodusul rezultat de la presarea strugurilor și a mustuielii dulci sau fermentate, în compoziție se găsesc: ciorchinii, pielițele, semințele și resturile de must sau vin neextrase la presare. Vița ...
 • VISANU, Vitali (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Pomace is the by-product of pressing grapes and sweet or fermented musts, the composition includes: bunches, skins, seeds and residues of must or wine not extracted during pressing. The vine annually extracts significant ...
 • BĂETU, Mihai-Marius; TELIBAN, Gabriel; PATRAȘ, Antoanela (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Deșeurile obținute din prelucrarea produselor agroalimentare au o perioadă de valabilitate scurtă, așa că trebuie păstrate pentru prelucrare ulterioară. O soluție pentru conservarea deșeurilor agroindustriale este ca acestea ...
 • BĂETU, Mihai-Marius; TELIBAN, Gabriel; PATRAȘ, Antoanela (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Wastes obtained from the processing of agri-food products have a short shelf life, so they need to be preserved for further processing. One solution for the conservation of agro-industrial waste is for it to be subjected ...
 • ȚISLINSCAIA, Natalia (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  În lucrare au fost analizate probleme ce țin de valorificarea deșeurilor din vinificație. În afara produselor de bază, must si vin, de la prelucrarea strugurilor si condiționarea vinurilor rezultă și însemnate cantități ...
 • ȚISLINSCAIA, Natalia (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  The paper presents an analysis of issues related to the valorization of waste from winemaking. In addition to the basic products, must and wine, from the processing of grapes and the conditioning of wines, there are also ...

View more