IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83 by Issue Date

Browsing The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • APOSTOL, Maria; BĂETU, Mihai-Marius; PATRAŞ, Antoanela (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Scopul prezentului studiu este evaluarea efectului tescovinei de struguri albi și roșii asupra înrădăcinării butașilor de frunze de Sansevieria trifasciata și a butașilor de tulpină de Pelargonium zonale. Cercetarile au ...
 • FILIMON, Vasile Răzvan (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Tescovina de struguri reprezintă principalul subprodus generat în procesul de vinificație, reprezentând în prezent o problemă de mediu, reintroducerea acestor deșeuri în circuitul tehnologiilor alimentare fiind unul dintre ...
 • COVACI, Ecaterina (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  În procesul de studiu experimental, în cadrul centrului ce cercetări oenologice Departamentul Oenologie și Chimie FTA/UTM au fost realizate studii privind influența regiuni vitivinicole, condițiile de extracție (solventul, ...
 • FILIMON, Vasile Răzvan (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Grape pomace is the major solid by-product generated during winemaking process, representing a current environmental problem, its reintroduction into the food technology circuit being among the main objectives of sustainable ...
 • APOSTOL, Maria; BĂETU, Mihai-Marius; PATRAŞ, Antoanela (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  The aim of the present study is to evaluate the effect of white and red grape marc on the rooting of Sansevieria trifasciata leaf cuttings and Pelargonium zonale stem cuttings. The researches were conducted at the ...
 • BALAN, Mihail (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Following the primary processing of grapes, in the Republic of Moldova are obtained annually 2.0-2.5 thousand tons of grape seeds. Depending on the variety and region of grape cultivation, the seed oil content (calculated ...
 • SCUTARU, Iurie; DRUȚĂ, Vadim (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Cercetarea a fost axată pe extracția substanțelor fenolice din tescovina fermentată de Feteasca Neagră de la 6 producători de vin din toate zonele vinicole ale Republici Moldova - Bugeac (FN-B), Hâncești (FN-H), Leova ...
 • BAERLE, Alexei; SANDU, Iuliana; MACARI, Artur (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  The biological role of mucus-forming polysaccharides in flax seeds is to protect the oily endosperm from small amounts of water, but also to retain and to dose large amounts of water during germination. Arabinoxylan is ...
 • SCUTARU, Iurie; DRUȚĂ, Vadim (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  As a result of red grapes processing, a certain share of polyphenols passes into wine and contributes essentially to the formation of its physico-chemical, microbiological and organoleptic properties. However, a considerable ...
 • PĂDUREANU, Silvica (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Au fost evaluate efectele mai puțin cunoscute ale extractelor de tescovină de struguri asupra plantelor. În acest scop, au fost determinate rata de germinare a semințelor de grâu și parametrii citogenetici ai celulelor din ...
 • COVACI, Ecaterina (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  The recovery of functional phenolic compounds from red grape marc can be achieved, obtaining products that can be reinserted into the economy as a new raw material. The re-utilization of these compounds not only represents ...
 • PĂDUREANU, Silvica (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Lesser-known effects of grape marc extracts on plants were evaluated. For this purpose, the germination rate of wheat seeds and cytogenetic parameters of cells in the embryonic roots of germinated wheat seeds were determined.
 • STURZA, Rodica (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Producția globala de struguri depășește 79 de milioane de tone în 2018, 75% fiind destinați producției de vin, care generează cca 20–30% reprezintă produse reziduale (sursa - FAO). Aceste produse secundare sunt folosite ...
 • PATRAS, Antoanela; CHIRUŢĂ, Ciprian; TELIBAN, Gabriel-Ciprian; BĂETU, Mihai-Marius; BALAN, Mihail; VISANU, Vitali; MELENCIUC, Mihail (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Industria agroalimentară este o parte foarte importantă a economiei mondiale, care se extinde continuu atât în România, cât și în Republica Moldova. Dar, din păcate, generează cantități uriașe de deșeuri. Un chestionar ...
 • GHENDOV-MOȘANU, Aliona (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  In bakery technology, apple pomace added to the manufacture of bread or pastries from wheat flour improves the content of dietary fiber. The addition of apple pomace positively influenced the sensory characteristics (smell, ...
 • STURZA, Rodica (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Disposal of this waste creates environmental problems, such as groundwater and surface water pollution, the spread of disease vectors, and excessive oxygen consumption in soil and groundwater. Biodegradation of this waste ...
 • PATRAS, Antoanela; CHIRUŢĂ, Ciprian; TELIBAN, Gabriel-Ciprian; BĂETU, Mihai-Marius; BALAN, Mihail; VISANU, Vitali; MELENCIUC, Mihail (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  The agro-food industry is a very important part of the world’s economy, which continuously expands in both, Romania and Republic of Moldova. But, unfortunately, it generates huge quantities of wastes. An agro-food wastes ...
 • BALAN, Mihail (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  În urma prelucrării primare a strugurilor, în Republica Moldova se obțin anual 2,0-2,5 mii tone de seminţe de struguri. În dependenţă de soi şi regiunea de cultivare a strugurilor, conţinutul de ulei în seminţe (calculat ...
 • REŞITCA, Vladislav; BALANUTĂ, Anatol; SCUTARU, Iurie; COVACI, Ecaterina; SCLIFOS, Aliona; PATRAȘ, Antoanela; BORTA, Ana-Maria (Technical Universiry of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  For tartaric lime obtaining, a conventional method is proposed. Drinking water at room temperature is mixed with the solid-type tartaric raw material (in the case of liquid material, the washing step is unnecessary). The ...
 • BAERLE, Alexei; SANDU, Iuliana; MACARI, Artur (Technical University of Moldova &Iaşi University of Life Sciences "Ion Ionescu de la Brad", 2022)
  Rolul biologic al polizaharidelor formatoare de mucus din semințele de in este de a proteja endospermul uleios de cantități mici de apă, dar și de a reține și de a doza cantități mari de apă în timpul germinării. Arabinoxilanul ...

Search DSpace


Browse

My Account