Publicații didactice

Recent Submissions

 • IZVOREANU, Bartolomeu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Manualul este destinat studenților care studiază Programul de studii Automatică și informatică, în care sunt expuse principiile și metodele teoriei sistemelor automate liniare continue cu prezentarea modelelor matematice ...
 • COJUHARI, Irina; DUCA, Ludmila; FIODOROV, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  This guide is intended for the students from the study program Software Engineering, Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Technical University of Moldova, for the practical lessons at the course Formal ...
 • COANDĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În lucrare sunt descrise noțiuni teoretice și instrumente practice orientate spre ghidarea proiectării și dezvoltării aplicațiilor pe dispozitive mobile Android. Abordarea pronunțată a aspectului practic exprimat prin ...
 • SUDACEVSCHI, Viorica; CĂRBUNE, Viorel; CALMÎCOV, Igor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea include descrieri teoretice din disciplina Proiectarea cu dispozitive programabile. De asemenea, acest material servește drept suport pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator la disciplina menționată. ...
 • SUDACEVSCHI, Viorica; CĂRBUNE, Viorel; CALMÎCOV, Igor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea include descrierea teoretică și practică necesară pentru îndeplinirea a patru lucrări de laborator la disciplina Proiectarea cu dispozitive programabile, precum și mai multe exemple rezolvate pentru a facilita ...
 • PECA, Ludmila; ȚURCANU, Dinu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  The practical guide is intended for students from FCIM (Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics) and FET (Faculty of Electronics and Telecommunications) where they study the Computer Networks course and aims ...
 • MORARU, Dumitru; PALAMARCIUC, Nadejda (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Îndrumarul este destinat studenților care studiază Programul 0714.6 Automatică și informatică pentru însușirea disciplinei Traductoare și măsurări. Îndrumarul conține șase lucrări de laborator care acoperă o parte de ...
 • ABABII, Victor; SUDACEVSCHI, Viorica; MUNTEANU, Silvia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Îndrumarul de laborator și elaborare a lucrării individuale este destinat masteranzilor anului I, semestrul 2, programul de studii Calculatoare și rețele informaționale, forma de studii cu frecvență la zi, Facultatea ...
 • БУЗУРНЮК, Степан; МОРАРУ, Василе (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Данное учебное пособие предназначено для студентов факультета CIM и содержит темы входящие в дисциплину “Численные методы”. В работе отражены основные методы и алгоритмы численного решения нелинейных уравнений, систем ...
 • GUŢULEAC, Emilian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea tratează problematica verificării și analizei performabilității sistemelor de calcul prin modele de rețele Petri stocastice reconfigurabile cu parametri fuzzy. Lucrarea este destinată studenților programului de ...
 • IZVOREANU, B. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ghidul pentru proiectare este destinat studenților care studiază Programul de studiu 0714.6 Automatică și informatică pentru aprofundarea cunoștințelor și elaborarea proiectului de curs la disciplina Teoria sistemelor ...
 • РОМАНЕНКО, Александр; ФЁДОРОВ, Ион; ДУКА, Людмила (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Методические указания к лабораторным работам адресовано студентам специальности 0613.1 „Информационные технологии” и включает лабораторные работы по курсу «Человеко-компьютерное взаимодействие». В данной работе представлены ...
 • IZVOREANU, B. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ghidul de proiectare este destinat studenților care studiază Programul de studiu 0714.6 Automatică și informatică pentru aprofundarea cunoștințelor și elaborarea proiectului de curs la disciplina Ingineria sistemelor ...
 • BEȘLIU, Victor; CHIREV, Pavel; ISTRATI, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Le présent ouvrage a comme but principal la formation des compétences de conception d'un Système d'Information par l'étudiant. Cet ouvrage est destiné premièrement aux étudiants de la spécialité 0613.1 Technologie de ...
 • POSTICA, Vasile; MAGARIU, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Îndrumarul de față este destinat studenților Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică care studiază cursul Electronica, însă poate fi consultat și de studenții altor facultăți în cadrul cursurilor de ...
 • ROTARU, Lilia; OȘOVSCHI, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de față reprezintă un material didactic modern care abordează teme actuale din domeniul arhitecturilor sistemelor de operare. Utilizarea tot mai frecventă a sistemelor de operare moderne presupune înțelegerea ...
 • BRANIŞTE, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de faţă, Tehnologii informaționale (Windows 10, Word 2016, Excel 2016), este un ghid privind sistemul de operare Windows, tehnoredactarea în Word şi lucrul cu registrele de calcul tabelar Excel. Lucrarea reprezintă ...
 • POTÂNG, Arhip; TODOS, Petru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Le cours théorique d’électrotehnique générale est destiné aux étudiants des Filiéres Francophones au prés de l ‘Université Tehnique de Moldova et aux étudiants des groupes spéciaux qui étudient d’une manière approfondie ...
 • SAMUSI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Prezentul manual este scris conform programei analitice a cursului şi cuprinde bazele cristalografiei structurale, metodele difractometrice (roentgenografia, electronografia şi neutronografia), metodele microscopice ...
 • ANISCHEVICI, Maria; TUTUNARU, Liudmila (2008)
  Grammar exercises for advanced students is designed for upper - intermediate and advanced students who are studying at speciality Applied Informatics. It aims at helping students to learn grammar at a higher level. The ...

View more