Teze de master

Recent Submissions

 • VOLCHIVSCHI, Arina (Universitatea Tehnică a Moldove, 2024)
  Proiectul cariera.md își propune dezvoltarea unei platforme online de ghidare în carieră, lucrarea fiind scrisă în 58 de pagini. Menirea capitolului „Planificarea și analiza proiectului” reprezintă cercetarea, acesta se ...
 • TCACENCO, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldove, 2024)
  Lucrarea de master cu tema ”Sisteme de monitorizare a conformității produselor petroliere” cuprinde patru capitole, scrise pe 69 pagini. În capitolul cu titlul ”Rolul și importanța petrolului, produselor petroliere ...
 • SURUCEANU, Olga (Universitatea Tehnică a Moldove, 2024)
  Obiectul de studiu: Examinarea impactului și contribuției resurselor umane în procesul de asigurare a conformității produselor petroliere Scopul tezei: Investigarea și analizarea rolului esențial al resurselor umane în ...
 • SALIMZADE, Farid (Universitatea Tehnică a Moldove, 2024)
  Acest proiect de teză este dedicat creării unui sistem automat pentru analiza datelor de afaceri folosind limbajul de programare Python. În lumea modernă, volumul datelor de afaceri este în continuă creștere, ceea ce ...
 • MOISEI, Ionel (Universitatea Tehnică a Moldove, 2024)
  Economia contemporană este caracterizată de un proces continuu de transformări, în special generate de tendințele tot mai evidente ale globalizării și internaționalizării activităților antreprenoriale. În această ordine ...
 • LEAH, Arcadie (Universitatea Tehnică a Moldove, 2024)
  Scopul principal al proiectului constă în studiul detaliat al abordărilor teoretice și metodologice privind organizarea proceselor de afaceri și elaborarea unor recomandări concrete pentru optimizarea proceselor cheie, ...
 • CEBOTARI, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldove, 2024)
  Obiectivul central al cercetării este dezvoltarea unei platforme care să faciliteze accesul tinerilor la informații valoroase despre cariere, oferind în același timp instrumente și resurse pentru o orientare eficientă în ...
 • BURDUJA, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldove, 2024)
  Дипломный проект представляет собой комплексное исследование, направленное на оптимизацию сетевой инфраструктуры и усиление защиты от кибератак в сети провайдера услуг. Основная цель работы — изучение современных протоколов ...
 • BULAI, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldove, 2024)
  Lucrarea este structurată în intrоducere, trei capitоle, cоncluzii și include о bibliоgrafie și abrevieri, având ca оbiective principale analiza aplicațiilоr IA în media, identificarea strategiilоr de implementare a ...
 • BUCARI, Eduard (Universitatea Tehnică a Moldove, 2024)
  Proiectul de diplomă are 44 de pagini și reprezintă un studiu amplu care vizează îmbunătățirea securității cibernetice pentru întreprinderile mici și mijlocii și organizarea proceselor de afaceri continue pe exemplul ...
 • STUCALOVA, Anastasia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În zilele actuale, sistemele de informații online cu colectare automată a informațiilor sunt din ce în ce mai răspândite, ceea ce permite realizarea rapidă a căutării și sortării. În acest scop, sunt dezvoltate aplicații ...
 • SAVCA, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul lucrării este de a identifica problemele și dificultățile cu care se confruntă angajatul în cadrul muncii de la distanță și propunerea produsului care are conține totalitatea soluțiilor pentru a le ameliora. Obiectivele ...
 • RĂZLOG, Petru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În lumina evenimentelor recente a devenit evident pentru orice stat ca urmărirea și controlul răspândirii unei epidemii este o acțiune crucială. Făcând acest lucru în mod timpuriu, am salva multe vieți și ar ajuta menținerea ...
 • PROFOR, Ivan (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul prezentei teze de master, constă în simplificarea și accelerarea procesului de prelucrare a informației în activitatea companiilor imobiliare, prin elaborarea unei aplicații informatice speciale. Obiectivele ...
 • PARA, Renata (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Proiectului de diplomă este o proiectare și implementare a unei aplicației mobile «Orarul trenurilor în Republica Moldova». Această aplicație ar trebui să simplifice foarte mult circulația călătorilor pe calea ferată ...
 • MARIŢOI, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Actualmente micul business pe teritoriul Republicii Moldova nu dispune de potențial financiar care ar permite proprietarilor acestor afaceri de a dezvolta soluții IT pentru o creștere semnificativă și o concurență sănătoasa ...
 • BORONCIUC, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Problema diagnosticării și efectuarea lucrărilor de mentenanță a unităților de transport reprezintă o problemă majoră în societate. Calitatea efectuării acestor lucrări implică în mod direct securitatea de pe drumurile ...
 • ZANOCI, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Tеmа tezei еstе аctuаlă în cоntеxtul аctuаl dе аfаcеri și dе dеzvоltаrе pеrsоnаlă. Într-о lumе în cаrе prоiеctеlе sunt foarte importante și cоncurеnțа еstе din cе în cе mаi putеrnică, cаpаcitаtеа dе а gеstiоnа cu succеs ...
 • TUTUNARU, Eugenia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Această lucrare are drept scop este aplicarea algoritmului Mașini cu Suport Vectorial din învățarea automată pentru a clasifica în baza caracteristicilor vitale și comportamentale în două clase – predispus, nepredispus. Întru ...
 • TOLKANIȚA, Denis (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul prezentei teze de master constă în conceptualizarea și elaborarea unei soluții e-Commerce de gestionare a produselor și comenzilor personalizate pentru afacerile de tip B2B din domeniul HoReCa. Obiectivele ...

View more