Show simple item record

dc.contributor.author LOZOVANU, Constantin
dc.date.accessioned 2021-06-16T11:27:49Z
dc.date.available 2021-06-16T11:27:49Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation LOZOVANU, Constantin. Filosofia dreptului: Curs de prelegeri. Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. Chişinău: Tehnica UTM, 2008. 155 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15985
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract În acest curs de prelegeri sunt elucidate problemele generale ale filosofiei dreptului ca disciplină ştiinţifică autonomă, precum şi direcţiile şi concepţiile principale din istoria mondială a filosofiei dreptului. Structura manualului şi problematica abordată oferă posibilitatea de a cunoaşte atât principiile şi conceptele fundamentale ale filosofiei dreptului, cât şi problemele ce ţin de cunoaşterea specificului şi esenţei dreptului. Se atrage atenţia asupra aspectelor ontologic, gnoseologic şi axiologic ale dreptului, a interacţiunii lui cu alte norme sociale, ceea ce poate influenţa formarea unui mod de abordare filosofico-juridic a acestor probleme, necesar viitorilor specialişti din domeniul jurisprudenţei. Cursul de prelegeri este elaborat în corespundere cu programul analitic aprobat la catedra Drept patrimonial de la Universitatea Tehnică a Moldovei şi este destinat studenţilor care sunt interesaţi de problemele filosofice ale jurisprudenţei. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject filosofia dreptului en_US
dc.subject filosofie en_US
dc.subject drept en_US
dc.title Filosofia dreptului: Curs de prelegeri en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account