IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Pregătirea tactico-psihologică a efectivului de intervenţie: Ciclu de prelegeri

Show simple item record

dc.contributor.author OLARU, Efim
dc.date.accessioned 2021-06-09T10:20:57Z
dc.date.available 2021-06-09T10:20:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation OLARU, Efim. Pregătirea tactico-psihologică a efectivului de intervenţie: Ciclu de prelegeri. Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Securitatea Activităţii Vitale. Chişinău: Tehnica UTM, 2013. 108 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15771
dc.description Fişierul ataşat conţine: Introducere, Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Ciclul de prelegeri „Pregătirea tactico-psihologică a efectivului de intervenţie” este elaborat în corespundere cu prevederile programei disciplinei cu aceeaşi denumire din planul de învăţământ pentru ciclul II (masterat) şi este destinat studenţilor care fac studii de masterat la specialitatea 582.5 „Inginerie antiincendii şi protecţie civilă”, cadrelor didactice care predau această disciplină, precum şi alte discipline de specialitate care au tangenţă cu disciplina nominalizată. Poate fi utilizat de specialiştii care activează în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Direcţiei Salvatori şi Pompieri în cadrul activităţilor de instruire tacticopsihologică şi perfecţionare a efectivului de intervenţie în situaţii excepţionale. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject pompieri en_US
dc.subject publicaţii UTM en_US
dc.title Pregătirea tactico-psihologică a efectivului de intervenţie: Ciclu de prelegeri en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account