Show simple item record

dc.contributor.author SOROCEANU, Iurie
dc.contributor.author SIDORENCO, Elena
dc.date.accessioned 2021-06-07T20:27:37Z
dc.date.available 2021-06-07T20:27:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation SOROCEANU, Iurie, SIDORENCO, Elena. Desen tehnic în electronica: Ciclu de prelegeri. Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme şi Dispozitive Electronice. Chişinău: Tehnica-UTM, 2013. 96 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15685
dc.description Fişierul ataşat conţine: Prefață, Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Ciclul de prelegeri de faţă este dedicat problemelor generale comune proiectării aparatelor şi echipamentelor electronice. Conţinutul materialului este prezentat în mod actualizat, sub forma unor imagini sugestive, succint comentate, principalele aspecte fiind implicate în realizarea desenelor tehnice conform standardelor de executare. Lucrarea este structurată astfel, încât să prezinte regulile şi metodele de executare a proiecţiilor, reprezentărilor, cotărilor, îmbinărilor de piese, schemelor electronice, cablajelor imprimate, desenelor de ansamblu (de montaj), precum şi reprezentarea datelor tehnice corespunzătoare (lista elementelor, prescripţii tehnice, tabel de componenţă). Lucrarea inserează un volum necesar de cunoştinţe şi serveşte drept bază de pregătire profesională a studenţilor instituţiilor superioare în domeniul ingineriei electronice şi telecomunicaţiilor. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject desen tehnic en_US
dc.subject electronică en_US
dc.subject proiectarea aparatelor electronice en_US
dc.subject proiectarea echipamentelor electronice en_US
dc.title Desen tehnic în electronica: Ciclu de prelegeri en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account