Show simple item record

dc.contributor.author BLAJĂ, Valeriu
dc.contributor.author BEJAN, Nicolae
dc.date.accessioned 2021-05-25T11:16:04Z
dc.date.available 2021-05-25T11:16:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation BLAJĂ, Valeriu, BEJAN, Nicolae. Sisteme Radio. Note de curs. Univ. Tehn. a Moldovei., Fac. Electronică şi Telecomunicaţii; Dep. Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice. Chişinău: Tehnica UTM, 2019. 168 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15206
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Prezenta lucrare este elaborată conform programei de învăţământ la disciplina Radio şi televiziune pentru studenţii Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii. Lucrarea include teoria de bază, principiile şi regimurile de funcţionare, domeniile de utilizare în practică a sistemelor de emisie şi recepţie radio. Fără a utiliza un aparat matematic prea sofisticat, în lucrare se explică clar principiile de funcţionare, modelele matematice, caracteristicile şi parametrii şi circuitele electronice ale sistemelor de emisie şi recepţie radio. Lucrarea este destinată studenţilor tuturor specialităţilor cu profil electric şi electronic, precum și masteranzilor, doctoranzilor. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject radio en_US
dc.subject note de curs en_US
dc.title Sisteme Radio. Note de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account