Note de curs /curs de lecţii: Recent submissions

 • KAZAK, Artur; SAVA, Lilia; GRIȚCO, Roman; KAZAK, Natalia (Technical University of Moldova, 2023)
  Цель данного лекционного курса является ознакомление с принципами функционирования логических устройств и с цифровыми устройствами на их основе. Лекционный курс предназначен для студентов факультетов: “Электроники и ...
 • ȘESTACOVA, Tatiana; JDANOV, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs includ principiile și metodele de calcul al fiabilității sistemelor electronice, analizează indicatorii cantitativi și calitativi ai fiabilității și oferă modalități de evaluare a lor. Lucrarea investighează ...
 • KAZAK, Artur; NISTIRIUC, Pavel; SAVA, Lilia; KAZAK, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Цель данного лекционного курса является ознакомление с принципами функционирования логических устройств и с цифровыми устройствами на их основе.
 • KAZAK, Artur; SAVA, Lilia; SOROCHIN, Serafima; KAZAK, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Цель данного лекционного курса является ознакомление с принципами функционирования логических устройств и с цифровыми устройствами на их основе. Лекционный курс предназначен для студентов факультетов: “Электроники и ...
 • NISTIRIUC, Pavel; SAVA, Lilia; CHIHAI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET, UTM, ciclul II, Master, programul de studii Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații, Sisteme și comunicații electronice și Securitatea informației în sisteme ...
 • ШЕСТАКОВА, Т. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  В учебном пособии представлены методы предварительной обработки одномерных, двумерных и многомерных экспериментальных данных. Описаны последовательные этапы статистической обработки экспериментальной информации о ...
 • SAVA, Lilia; BLANARU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Statistica poate fi definită ca fiind ştiinţa prin care se centralizează, se prelucrează, se prezintă și se analizează fenomenele cantitative. În sens restrâns, statistica este ştiinţa prin care înveţi să gândeşti ...
 • ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În notele de curs sunt expuse metodele de prelucrare preliminară a datelor experimentale unidimensionale, bidimensionale și multidimensionale, sunt descrise etapele succesive ale prelucrării statistice a informațiilor ...
 • SAVA, Lilia; POPESCU, Iulita (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs Contabilitate vor contribui la formarea deprinderilor de soluţionare a problemelor practice privind identificarea şi clasificarea activelor, surselor, veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor, precum şi ...
 • НЯГА, А. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Курс лекций был разработан в соответствии с программой по физике для технических высших учебных заведений. Курс лекций предназначен студентам первого курса всех форм обучения факультетов Технического университета Молдовы, ...
 • PARVAN, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Cursul „Televiziune” este adresat în primul rând studenţilor facultăţii “Radioelectronică şi Telecomunicaţii”, dar poate fi util şi altor studenţi de la alte specialităţi. Cursul de „Televiziune” reflectă starea lucrurilor ...
 • BEJAN, N.; MOROZOV, V.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri la disciplina surse de alimentare în telecomunicaţii este destinat studenţilor UTM profilul 525 – Electronică şi comunicaţii, specialitatea Teleradio- comunicaţii , cu ambele forme de învăţământ. ...
 • BEJAN, N.; MOROZOV, V.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri la disciplina surse de alimentare în telecomunicaţii este destinat studenţilor UTM profilul 525 – Electronică şi comunicaţii, specialitatea Teleradio- comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. ...
 • BEJAN, N.; MOROZOV, V.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri la disciplina surse de alimentare în telecomunicaţii este destinat studenţilor UTM profilul 525 – ELectronică şi comunicaţii, specialitatea TELERADIO-comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Partea ...
 • BEJAN, N.; MOROZOV, V.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri la disciplina surse de alimentare în telecomunicaţii este destinat studenţilor UTM profilul 525 – Electronică şi comunicaţii, specialitatea Teleradio- comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Partea ...
 • BEJAN, N.; MOROZOV, V.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri la disciplina surse de alimentare în telecomunicaţii este destinat studenţilor UTM, profilul 525 – Electronică şi Comunicaţii, specialitatea Teleradio comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Partea ...
 • BEJAN, N.; MOROZOV, V.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri la disciplina surse de alimentare în telecomunicaţii este destinat studenţilor UTM profilul 525 – Electronică şi Comunicaţii, specialitatea Teleradio comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Prima ...
 • NAZAROI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Lucrarea de faţă include prima parte a cursului Teoria teletraficului şi este divizată în două compartimente. În primulcompartiment sînt analizateprincipalele modele matematice ale proceselor de sosire în sistemele de ...
 • КИЦУЛ, И.; БЕЖАН, Н.; АНДРОНИК, С.; НЕМЕРЕНКО, Л. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Цикл лекций по дисциплине Теория передачи информации адресован студентам с профилем обучения 525 – Электроника и коммуникации, специальность телерадиокоммуникации, дневной и заочной формы обучения.
 • КИЦУЛ, И.; БЕЖАН, Н.; АНДРОНИК, С.; НЕМЕРЕНКО, Л. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Цикл лекций по дисциплине Теория передачи информации адресован студентам с профилем обучения 525 – Электроника и коммуникации, специальность телерадио коммуникации, дневной и заочной формы обучения. Вторая часть курса ...

Search DSpace


Browse

My Account