Browsing Note de curs /curs de lecţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • BEJAN N.; MOROZOVA V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Notele de curs la disciplina Optoelectronica sunt adresate studenților Facultății Electronică și Telecomunicații, programele de studiu 0714.1 TEHNOLOGII ȘI SISTEME DE TELECOMUNICAȚII, 0714.2 REȚELE ȘI SOFTWARE ...
 • BEJAN, N.; MOROZOVA, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Notele de curs la disciplina Optoelectronica sunt adresate studenților Facultății Electronică și Telecomunicații, programele de studiu 0714.1 Tehnologii și sisteme de telecomunicații, 0714.2 Rețele și software de ...
 • SAVA, Lilia; VORTOLOMEI, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET, UTM ciclul II Master, Programul de studii Mentenanţa şi managementul reţelelor de telecomunicaţii.
 • ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În notele de curs sunt expuse metodele științifice de modelare matematică în baza planurilor speciale pentru experimente pasive și active, sunt descrise etapele succesive ale prelucrării statistice a informațiilor experimentale ...
 • NICOLAEV, Pavel; BEJAN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Notele de curs la disciplina Programarea orientată pe obiecte sunt adresate studenților UTM ciclul 2 masterat, specialitățile 525.2m Securitatea informației în sisteme și rețele de comunicații; 525.1m Sisteme și comunicații ...
 • NICOLAEV, Pavel; BEJAN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Notele de curs la disciplina Programarea orientată pe obiecte sunt adresate studenților UTM, ciclul 2 masterat, specialitățile 525.2 M Securitatea informației în sisteme și rețele de comunicații; 525.1 M Sisteme și ...
 • NICOLAEV, Pavel; BEJAN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Notele de curs la disciplina Programarea orientată pe obiecte sunt adresate studenților UTM ciclul 2, masterat, specialitățile 525.2M Securitatea informației în sisteme și rețele de comunicații, 525.1M Sisteme și ...
 • NAZAROI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Lucrarea de față este o continuare logică a tematicii cursului Sisteme și rețele de comunicații digitale (SRCD) care include tendințele actuale de dezvoltare a tehnologiilor de rețea. Cursul de prelegeri este divizat ...
 • CICLICCI, Vladimir; ȘESTACOVA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  În aceste note de curs este expusă arhitectura, componentele și tehnologia Cloud computing. Sunt analizate principiile și modelele de securitate în Cloud și descrise tendințele de dezvoltare a sistemelor Cloud și securitatea ...
 • BLAJĂ, Valeriu; BEJAN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Prezenta lucrare este elaborată conform programei de învăţământ la disciplina Radio şi televiziune pentru studenţii Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii. Lucrarea include teoria de bază, principiile şi regimurile de ...
 • NAZAROI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Lucrarea de faţă include partea a doua a cursului „Sisteme şi reţele de comunicaţii digitale (SRCD)” şi este divizată în două compartimente. În primul compartiment este descries protocolul umbrelă H.323 inclusiv componentele ...
 • NAZAROI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Lucrarea de faţă include prima parte a cursului Sisteme şi reţele de comunicaţii digitale şi este divizată în două compartimente. În primul compartiment este dată definiţia şi arhitectura reţelelor de noua generaţie NGN, ...
 • SOROCHIN, Gh.; BALMUŞ, A.; STAVILĂ, O. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Notele de curs Sisteme video digitale includ datele teoretice succinte și sarcinile pentru efectuarea lucrărilor practice de laborator la Sisteme digitale de comunicații, necesare pentru auditoriu și lucrul individual la ...
 • SAVA, Lilia; ȚURCANU, Tatiana; RĂULEȚ, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Notele de curs sunt destinate studenților FET UTM, ciclul I, licență, specialitatea Inginerie și management în telecomunicații.
 • SAVA, Lilia; BLANARU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Statistica poate fi definită ca fiind ştiinţa prin care se centralizează, se prelucrează, se prezintă și se analizează fenomenele cantitative. În sens restrâns, statistica este ştiinţa prin care înveţi să gândeşti ...
 • NAZAROI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Prezenta lucrare se încadrează în tematica cursului Sisteme și rețele de comunicații digitale (SRCD) și urmărește tendințele actuale de dezvoltare a tehnologiilor de rețea. Se presupune că cititorul este familiarizat cu ...
 • BEJAN, N.; MOROZOV, V.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri la disciplina surse de alimentare în telecomunicaţii este destinat studenţilor UTM profilul 525 – Electronică şi Comunicaţii, specialitatea Teleradio comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Prima ...
 • BEJAN, N.; MOROZOV, V.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri la disciplina surse de alimentare în telecomunicaţii este destinat studenţilor UTM, profilul 525 – Electronică şi Comunicaţii, specialitatea Teleradio comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Partea ...
 • BEJAN, N.; MOROZOV, V.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri la disciplina surse de alimentare în telecomunicaţii este destinat studenţilor UTM profilul 525 – Electronică şi comunicaţii, specialitatea Teleradio- comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Partea ...
 • BEJAN, N.; MOROZOV, V.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri la disciplina surse de alimentare în telecomunicaţii este destinat studenţilor UTM profilul 525 – ELectronică şi comunicaţii, specialitatea TELERADIO-comunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Partea ...

Search DSpace


Browse

My Account