IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Contractul de vînzare-cumpărare cu pact de răscumpărare

Show simple item record

dc.contributor.advisor CATAN, Victor
dc.contributor.author TUDORICA, Cristian
dc.date.accessioned 2021-03-02T09:11:09Z
dc.date.available 2021-03-02T09:11:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation TUDORICA, Cristian. Contractul de vînzare-cumpărare cu pact de răscumpărare: tz. de master: Programul de studiu: Drept Patrimonial. Cond. şt. Victor CATAN, 2016. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/13529
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins. en_US
dc.description.abstract Contractul de vânzare-cumpărare inclusiv cu pact de răscumpărare este pe larg utilizat în toate tipurile de business. Pentru desfăşurarea activităţii oricărei organizaţii, indiferent de forma organizatorico-juridică, acest contract este instrumentul principal prin intermediul căruia se realizează asigurarea întreprinderii cu materie primă şi se îmbunătăţeşte baza tehnico-materială a acesteia, precum şi posibilitatea înstrăinării unor bunuri cu dreptul şi posibilitatea în urma unor declaraţii a obţine cu titlul de răcumpărare bunul înstrăinat. en_US
dc.description.abstract The contract of sale including redemption pact is widely used in all types of business. For the activities of any organization, regardless of legal form, the contract is the main instrument through which is carried insurance undertaking of feedstock and improve material and technical basis of it, and the possibility of alienation of property for the right and opportunity ago statements răcumpărare get the title of the property alienated. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject contracte de vânzare-cumpărare en_US
dc.subject contracts of sale en_US
dc.title Contractul de vînzare-cumpărare cu pact de răscumpărare en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account