Browsing 2016 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • CHIRIL, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Potrivit dispozițiilor generale cu privire la obligațiile care se nasc din cauzarea de daune, codul civil reglementează și răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o altă persoană, de lucruri sau animale după cum urmează: ...
 • CATRINICI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Prezenta lucrare are ca scop cercetarea fenomenului juridic denumit servituţile personale, elucidarea reglementărilor referitoare la servituţile personale din Republica Moldova şi din alte state care cunosc această instituţie ...
 • GRIB, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Obiectivele trasate au fost analiza contractului de asigurare sub aspect teoretic și practic. Identificarea domeniilor în care existența uni contract de asigurare este obligatorie. Implicare personală în activitatea de ...
 • GHEORGHIEŞ, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Uzucapiunea are menirea să ocrotească posesia ca stare de fapt, să impună stărilor de fapt caracterul siguranţei, încrederii şi stabilităţii. Interesele sociale şi economice impun ca această stare să fie generatoare a unei ...
 • CIUHNENCO, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Dat fiind faptul că legislaţia naţională nu reflectă în mod expres reglementări cu privire la contractul de investiţii în construcţii conţinutul lucrării reprezintă o reflectare şi o trimitere la legislaţia în vigoare a ...
 • GAIDEVA, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În prezenta lucrare este studiată evoluția contractului de usufruct în Republica Moldova de la origini pînă în prezent. Sunt cercetate probleme privind uzufructul, existente în Codul Civil al Republicii Moldova. În această ...
 • TUDORICA, Cristian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Contractul de vânzare-cumpărare inclusiv cu pact de răscumpărare este pe larg utilizat în toate tipurile de business. Pentru desfăşurarea activităţii oricărei organizaţii, indiferent de forma organizatorico-juridică, acest ...
 • POTORAC, Dina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Sarcina principală a acestei lucrări constă în studierea şi analiza aprofundată a contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, evidenţierea particularităţilor şi problemelor cu care se confruntă ...
 • ŢUGUI, Larisa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În prezenta lucrare am abordat o temă desul de actuală pentru domeniul civil al Republicii Moldova, ţinând cont de faptul că contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, reprezintă un contract ...
 • TALMACI, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea dată este o analiză teoretică și practică a vînzării bunurilor de consum. În această lucrare este evidențiat locul și importanța contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor de larg consum în sistemul de drept ...
 • ROMAN, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea de faţă este o analiză și prezentare teoretică a principiului de apărare și metodele de apărare a drepturilor patrimoniale. În această lucrare se scoate la evidență noțiunile de bază a patrimoniului și drepturilor ...
 • HARUNJEN, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Sсорul tеzеi este elaborarea unui studiu complex în plan doctrinar, legislativ şi practic asupra domeniului public, care va contribui la ridicarea cunoştinţelor în domeniul respectiv, ridicarea eficienţei administrării şi ...

Search DSpace


Browse

My Account