IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Contractul de asigurare. Aspecte teoretice şi practice

Show simple item record

dc.contributor.advisor CLIMOVA, Alla
dc.contributor.author GRIB, Andrei
dc.date.accessioned 2021-03-02T08:10:24Z
dc.date.available 2021-03-02T08:10:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation GRIB, Andrei. Contractul de asigurare. Aspecte teoretice şi practice: tz. de master: Programul de studiu: Drept Patrimonial. Cond. şt. Alla CLIMOVA, 2016. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/13524
dc.description Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Cuprins. en_US
dc.description.abstract Obiectivele trasate au fost analiza contractului de asigurare sub aspect teoretic și practic. Identificarea domeniilor în care existența uni contract de asigurare este obligatorie. Implicare personală în activitatea de revizuire și optimizare a contractelor de asigurare facultative și a proceselor de utilizare în practică aplicând experiența participării la conferințe internaționale. en_US
dc.description.abstract The traced objectives were analysis of theoretical and practical aspects of the insurance contract. Identifying areas where the existence of an insurance contract is mandatory. Implication in the work of reviewing the contracts for facultative types of insurance and optimizing processes to be applied, using personal experience of participating in international conferences. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject contracte de asigurare en_US
dc.subject asigurări en_US
dc.subject insurance contracts en_US
dc.subject contracts en_US
dc.title Contractul de asigurare. Aspecte teoretice şi practice en_US
dc.title.alternative The insurance contract. Theoretical and practical aspects en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account