Show simple item record

dc.contributor.author MAFTEI, Vitalie
dc.date.accessioned 2019-10-26T11:32:04Z
dc.date.available 2019-10-26T11:32:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation MAFTEI, Vitalie. Rolul filosofiei în educaţie şi în viaţă. In: Ştiinţele socioumanistice şi progresul tehnico-ştiinţific: conf. șt. interuniv., 15 aprilie 2016; Teoria şi practica integrării europene: conf. șt. studenţească, 13 mai 2016, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 2016, pp. 171-176. ISBN 978-9975-45-446-9. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-446-9
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/5390
dc.description.abstract Începînd cu anii 90 R. Moldova şi-a schimbat structura politicoeconomică. Ca consecinţă societatea noastră a trecut de la sistema de orientare socialistă la cea capitalistă. Aşa precum învăţămîntul constituie institutul care deserveşte sistema economică (prin crearea specialiştilor), el de asemenea a fost transformat. Schimbarea de conţinut şi de calitate sa referit nu doar la disciplinele speciale, ci şi la cele socio-umanitare. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject filosofie en_US
dc.subject educație en_US
dc.subject învăţământ en_US
dc.title Rolul filosofiei în educaţie şi în viaţă. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account