IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza bugetului public național al Republicii Moldova în vederea asigurării dezvoltării durabile

Show simple item record

dc.contributor.author TETELEA, Zinaida
dc.contributor.author ȚURCAN, Rina
dc.date.accessioned 2019-02-21T12:13:07Z
dc.date.available 2019-02-21T12:13:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation TETELEA, Zinaida, ȚURCAN, Rina. Analiza bugetului public național al Republicii Moldova în vederea asigurării dezvoltării durabile. [Resursă electronică]. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 16-18 noiembrie, 2017. Chișinău, 2018, vol. 2, pp. 444-447. ISBN 978-9975-45-543-5. ISBN 978-9975-45-545-9 (Vol.2). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-543-5
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/536
dc.description Resursă electronică en_US
dc.description.abstract Dezvoltarea economică a unei țări depinde în cea mai mare măsură de gestionarea corectă a bugetului acesteia. În acest context un interes deosebit prezintă examinarea organizării bugetul public național, analiza dinamică și structurală a veniturilor și cheltuielilor aferente bugetul public național, ceea ce constituie pilonul de bază în prezenta lucrare. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject bugetul public național en_US
dc.subject venituri en_US
dc.subject cheltuieli en_US
dc.subject cheltuieli en_US
dc.subject deficit bugetar en_US
dc.subject venituri fiscale en_US
dc.subject încasări nefiscale en_US
dc.title Analiza bugetului public național al Republicii Moldova în vederea asigurării dezvoltării durabile en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account