Articole

 

Recent Submissions

 • TURCULEŢ, Tatiana (Tehnica UTM, 2011)
  We live in an era of knowledge-based economy and globalization. In order to remain competitive at the international level, the European Union needs to boost education, research and innovation. Competitiveness is impossible ...
 • ŞTEFÎRŢĂ, Natalia (Tehnica UTM, 2011)
  The recent financial crisis made the banking sector more vulnerable to shocks. The system was characterised by weaknesses: too much leverage in the banking; not enough high quality capital to absorb losses and excessive ...
 • STECLARU, Dorina (Tehnica UTM, 2011)
  Pâinea este sursa de bază a alimentării, produs întrebuinţat zilnic, simbol, care ocupă locul central in toate religiile şi culturile. Sectorul de fabricare a produselor de panificaţie este unul din sectoarele principale ...
 • SEVERIN, Daniela (Tehnica UTM, 2011)
  In conditiile unei economii de piata concurenta este un lucru inevitabil si se desfasoara dupa anumite reguli stabilite in mod democratic, pentru a asigura libertatea de actiune a tuturor. In cadrul sistemului de concurenta ...
 • CUCOŞ, Stela; SCOBIOLA, Natalia (Tehnica UTM, 2011)
  Libertatea conştiinţei îi oferă omului dreptul nu numai de-a împărtăşi anumită confesiune, dar şi de a-şi schimba la dorinţă credinţa. Coexistenţa mai multor religii în teritoriu şi procesele de democratizare au drept ...
 • BOSTĂNARU, Simion (Tehnica UTM, 2011)
  Principles of conduct – In performing work duties, the employee shall be guided by the following principles: integrity; objectivity, independence, and impartiality; proficiency; confidentiality. Rules of conduct – Serving ...
 • ROMANCIUC, Elina (Tehnica UTM, 2011)
  Cel mai utilizat instrument de economisire a banilor este depozitul bancar. Acesta reprezintă o sumă de bani depusă la bancă pe o perioadă definită, pentru care banca plăteşte depunătorului o recompensă, în formă de dobândă. ...
 • PATÎRNICHI, Liuba (Tehnica UTM, 2011)
  Globalization includes many complex processes with a dynamic variable reaching different areas of society. It may be a phenomenon, an ideology, strategy, or all together in one place. Globalization is the term used to ...
 • ОЛЬХОВИК, Николай; CILOCI, Rafael (Tehnica UTM, 2011)
  Recently the following question was repeatedly raised, how much is dependence of Moldova on external financing, whether Moldova’s economy is attractive for foreign investors and what factors interfere for attraction of ...
 • OLEINIUC, Maria (Tehnica UTM, 2011)
  Marea varietate a organizaţiilor, a concepţiilor factorilor decizionali implicaţi, a profesorilor şi cercetătorilor în management se reflectă în profilarea unei diversităţi imense de strategii. Pentru a facilita cunoaşterea ...
 • MANOLE, Tatiana; MAGLA, Angela (Tehnica UTM, 2011)
  În acest articol este cercetat riscul în asigurări. Riscul este o probabilitate ca un eveniment să se întâmple în viitor. Factorii de risc pot fi foarte diverşi: în urma calamnităţilor naturale, accidentelor, pot fi riscuri ...
 • GUMENIUC, Ina (Tehnica UTM, 2011)
  Sectorul de fabricare a produselor lactate este unul din sectoarele principale ale ţării, datorită importanţei sale pentru alimentarea populaţiei. La etapa actuală, în condiţiile creşterii rapide a preţului la combustibil, ...
 • GRIBINCEA, Tatiana (2011)
  Calitatea serviciilor de asistenţă socială a constituit de cele mai multe ori o problematică adusă în discuţie de mulţi specialişti din administraţia publică. Pentru a oferi servicii de asistenţa socială calitative, este ...
 • GORGAN, Natalia; GANGAN, Andrei (Tehnica UTM, 2011)
  În procesul tranziţiei la economia de piaţă o problemă esenţială pentru Republica Moldova a constituit combaterea procesului inflaţionist. În lucrarea de faţă sunt evidenţiate formele de inflaţie, cauzele ei, precum şi ...
 • GANGAN, Andrei (Tehnica UTM, 2011)
  La etapa actuală pentru economia naţională a Republicii Moldova apare necesitatea de a promova produsele autohtone. Aceasta ar asigura un nivel sporit de ocupare a agenţilor economici, a populaţiei. Ar asigura un nivel ...
 • FRATEA, Eliza; MAMALIGA, Vasile (Tehnica UTM, 2011)
  Este un studiu privind activitatea întreprinderii‖EVMB‖ , istoria întreprinderii, dezvoltarea, strategia în marketing.
 • DODU, Aliona (Tehnica UTM, 2011)
  Efectuând un benchmarking în ce priveşte dezvoltarea incubatoarelor de afaceri în ţările Europei de Sud-Est, am observat că o tendinţă recentă este crearea business-incubatoarelor în cadrul parcurilor industriale. De ...
 • CUSLII, Eugeniu (Tehnica UTM, 2011)
  Articolul propune analiza esenţei politicii industriale, privind-o ca un mix de mecanisme economice aplicate la nivel statal.
 • CUCOŞ, Stela; SCOBIOLA, Natalia (Tehnica UTM, 2011)
  Motivarea este o chestiune pe cît de complexă pe atît de importantă pentru managementul organizaţiei, unde accentul motivaţional se pune pe motivaţia intrinsecă. „Oamenii sunt entităţi complexe şi variabile, care reacţionează ...
 • CROITOR, Irina; RACOVIŢĂ, Lilia; MOLDOVANU-BĂTRÎNAC, Viorelia (Tehnica UTM, 2011)
  Articolul descrie dificultățile pe care le întălnesc tinerii din Republica Moldova, care doresc să se lanseze într-o afacere, lipsa cunoştinţelor despre modul cum trebuie lansată şi gestionată o afacere, lipsa unei discipline ...

View more