IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Issue Date

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • ПАЛКОВА, Екатерина; САНДУЦА, Т. Ф. (Tehnica UTM, 2011)
  Важнейшим понятием в менеджменте является организация. Любая организация находится и функционирует в среде. Каждое действие всех без исключения организаций возможно только в том случае если, среда допускает его осуществление. ...
 • ТУКАН, Марианна (Tehnica UTM, 2011)
  Одним из важнейших элементов экономической системы любого рыночно ориентированного государства является рынок недвижимости. Формирование рынка недвижимого имущества в Молдове было связано с процессами приватизации и ...
 • ТУКАН, Марианна (Tehnica UTM, 2011)
  Формирование рынка оценочных услуг в Республике Молдова сопровождалось становлением инфраструктуры рынка оценки, разработкой методологической и юридической основ оценочной деятельности и внедрением механизма регулирования ...
 • CAPRĂ, Mihail (Tehnica UTM, 2011)
  Acest articol analizează comportarea construcţiilor din lemn în condiţiile incendiului, este dată definiţia rezistenţei la foc (stabilitatea la foc) a elementelor din lemn, temperaturile de aprindere şi de ardere, cerinţele ...
 • GALUŞCA, Ecaterina; OLARU, Efim (Tehnica UTM, 2011)
  În lucrare este descris pericolul pe care î1 prezintă apariţia incendiului în clădirile cu număr sporit de etaje, factorii şi condiţiile ce însoţesc astfel de incendii, acţiunile ce trebuie să fie întreprinse în scopul ...
 • OLARU, Efim (Tehnica UTM, 2011)
  Evenimentele publice de amploare sunt astăzi tot mai frecvente, mai extinse, mai mediatizate şi cu riscuri multe şi pericole surprinzătoare. Amploarea evenimentelor publice este determinată, în principal, de numărul de ...
 • TURCULEŢ, Ştefan; CALISTRU, Andrei (Tehnica UTM, 2011)
  Cuvântul ―”principiu” vine de la latinescul ―”principium”, care înseamnă ―”început” ―”obârşie”, având şi sensul de element fundamental. În sens juridic, termenul ― "principiu" înseamnă idee de bază, teză fundamentală. ...
 • DANDARA, Adriana (Tehnica UTM, 2011)
  În aricol se caracterizează situaţia reală creată în R. Moldova în rezultatul depozitării neraţionale a deşeurilor industriale şi comunale cu urmările şi consecinţele acestor acţiuni. Se propun metode concrete de gestionare ...
 • BEJENARU, Alexandru; UNCIULENCO, Svetlana (Tehnica UTM, 2011)
  În articol se indică necesităţile şi se caracterizează posibilităţile folosirii energiei renovabile care se referă la formele de energie produse prin transferul energetic rezultat din procesele naturale regenerabile. Se ...
 • CHIRIAC, Ioana; VLASENCO, Ana (Tehnica UTM, 2011)
  Articolul de faţă îşi propune să prezinte descrierea pe etape a procesului de creare a hărţii digitale la scara 1:15 000 a municipiului Chişinău cu ajutorul softului ArcGIS.
 • NICOLENCO, Maria; NISTOR-LOPATENCO, Livia (Tehnica UTM, 2011)
  În prezenta lucrare sunt descrise etapele de actualizare a planului cadastral, pornind de la executarea lucrărilor cadastrale (de birou, de teren), întocmirea planului cadastral digital (planului geometric), introducerea ...
 • TOACA, Eugeniu; BADEA, Alexandru; NISTOR- LOPATENCO, Livia (Tehnica UTM, 2011)
  Într-o societate cu agricultura moderna intensiva, cunoaşterea tehnicilor de cultivare cu randament ridicat necesita folosirea tehnologiilor moderne de determinare a calităţii solului pe o suprafaţa cit mai mare si întrun ...
 • VLASENCO, Ana (Tehnica UTM, 2011)
  În articol se prezintă proiecţiile cartografice utilizate în Republica Moldova pentru realizarea lucrărilor, geodezice, cartografice şi cadastrale: proiecţia UTM (Universal Transversal Mercator) şi proiecţia TMM (Transversal ...
 • PANAINTI, Mariana; VLASENCO, Ana (Tehnica UTM, 2011)
  Articolul de faţă îşi propune să prezinte implicaţiile din punct de vedere al deformaţiilor pe care le generează proiecţiile TM, UTM şi TMM, precum şi o analiză comparativă între acestea, care să redea din punct de vedere ...
 • BEJAN, Elena (Tehnica UTM, 2011)
  Prin prezenta lucrare am expus procedee de lucru care se utilizează la proiectarea şi alcătuirea unei fundaţii, pornind de la amplasarea construcţiei în planul amplasamentului, urmată da procedee tehnologice pînă la ...
 • STAN, Petru (Tehnica UTM, 2011)
  În partea Nord-Est a Republicii Moldova pe linia cursului râului Nistru, în raioanele Soroca, Rezina, Camenca, Rîbniţa este caracterizată de o dezvoltare largă a diferitelor roci, dar cele mai răspîndite sunt diatomitele. ...
 • CUCOŞ, Stela; SCOBIOLA, Natalia (Tehnica UTM, 2011)
  Motivarea este o chestiune pe cît de complexă pe atît de importantă pentru managementul organizaţiei, unde accentul motivaţional se pune pe motivaţia intrinsecă. „Oamenii sunt entităţi complexe şi variabile, care reacţionează ...
 • VIRABEAN, Armină; CILOCI, Rafael (Tehnica UTM, 2011)
  By their nature, TNCs (Transnational Corporations) integrates international production and, thus, plays a central role in economic growth. These firms are the main factors in the development and dissemination of technology ...
 • HÂRLAB, Alina (Tehnica UTM, 2011)
  În acest articol autorul analizează sistemul de asigurare socială şi asistenţă socială în România. Investigaţiile sunt effectuate pe o perioadă lungă de timp, când România a avut diverse sisteme politice. Este semnificativ ...
 • CELONENCO, Vitalie; CILOCI, Rafael (Tehnica UTM, 2011)
  Moldova 's transition to market economy led to a series of macroeconomic lack of poise (increased trade deficit, inflation, unemployment)which in turn were largely conditioned by Moldova's disadvantages to both EU countries ...

Search DSpace


Browse

My Account