IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Issue Date

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • БРУСОВА, Наталья; КОРНЕЕВ, В. М. (Tehnica UTM, 2011)
  В работе рассмотрены расчеты на сейсмическое воздействие целого ряда геометрических моделей. Расчеты были проведены спектральным методом, а также динамическим методом, с применением пакета акселерограмм, любезно предоставленного ...
 • CREŢU, Ion; BÎRCĂ, Mihail (Tehnica UTM, 2011)
  Se studiază schimbarea formelor proprii de vibraţie ale sistemului discret în dependenţă de valorile maselor. Schema constructivă a clădirii este plană şi simetrică. Cadrul este calculat la diferite valori a raportului ...
 • BRADU, Aurelia; BÎRCĂ, Mihail (Tehnica UTM, 2011)
  Se studiază modificarea caracteristicilor dinamice ale construcţiei prin modul de îmbinare al elementelor. Schemele constructive alese pentru examinare sunt plane, simetrice, cu o deschidere şi două nivele. Sunt calculate ...
 • BERDAGA, Olesea; LOZOVAN, Dumitru; CEBANU, Oleg (Tehnica UTM, 2011)
  În prezenta lucrare s-a propus să se elaboreze un modul de program, practic şi uşor de utilizat, pentru determinarea interpolării cu două "intrări" la calculul coeficientul de flambaj φe .
 • COJEMEACHIN, Svetlana; ŢIBICHI, Viorica; LOZOVAN, Dumitru (Tehnica UTM, 2011)
  În prezenta lucrare s-a propus să se evalueze capacitatea de însuşire a temelor, la lecţiile practice şi să se studieze principiile, metodele şi formele de predare şi învăţare a disciplinei „Mecanica structurilor”, ţinând ...
 • URSU, Viorica (Tehnica UTM, 2011)
  Zonele economice libere, sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict determinate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt ...
 • URSU, Viorica; TROFIMOV, Natalia (Tehnica UTM, 2011)
  Prin posesia unui bun se înţelege acea stare care arată nu doar o simplă influenţă fizică asupra bunului, ci o asemenea influenţă de natură a exclude oricare alta. Sunt cel puţin două motive pentru care a fost aleasă pentru ...
 • GALBINEAN, Sergiu; MORARU, Gheorghe (Tehnica UTM, 2011)
  Ca model se propune spre examinare o placă în stare de tensiune plană, pentru care se va determina tensiunile şi deformaţiile în noduri prin metoda elementelor finite în funcţie de ordinea de numerotare a nodurilor.
 • LOZOVAN, Dumitru; ŢIBICHI, Viorica; BERDAGA, Olesea; MUNCESCU, Igor (Tehnica UTM, 2011)
  Avantajele şi dezavantajele confinării stâlpilor din beton armat,utilizând materiale compozite cu matrice polimerice armate cu fibre în raport cu metodele tradiţionale.
 • COLESNIC, Veaceslav; TARANENCO, Anatolie (Tehnica UTM, 2011)
  În prezenta lucrare se studiază problema determinării încărcării provenite din acţiunea vântului asupra halelor industriale cu structură din oţel sau beton armat.
 • ŢIBICHI, Viorica (Tehnica UTM, 2011)
  În prezenta lucrare s-a propus să se evalueze aportul sistemelor automatizate de proiectare asistată de calculator în industria construcţiilor şi să se aprecieze impactul produs de performarea acestora.
 • ŢIBICHI, Viorica (Tehnica UTM, 2011)
  În prezenta lucrare s-a propus să se specifice elementele fundamentale care stau la baza proiectării unei case ecologice, confortabile şi ieftine, punând în evidenţă influenţa aspectului arhitectural, structural, tehnologic ...
 • ANGHEL, Galina; COJUHARI, Irina (Tehnica UTM, 2011)
  Lucrarea prezintă aspecte conceptuale privind modul în care în evaluare întreprinderii nici una din abordările statice nu acoperă ansamblul valorii corespunzătoare preţului pe care cumpărătorul ar fi dispus să-l plătească, ...
 • BET, Nicolai; MARIAN, Liliana (Tehnica UTM, 2011)
  Evoluţia managementului din majoritatea ţarilor din lume a fost marcata de managementul din S.U.A.,care reprezinta modelul de management cel mai copiat care cuprinde cele mai multe metode, tehnici de management şi studii ...
 • BULAT, Irina (Tehnica UTM, 2011)
  Problema activităţii de creditare ipotecară este una destul de actuală, deoarece există foarte multe familii ce nu pot să-şi permită procurarea unei locuinţe fără a contracta un împrumut. În Republica Moldova, creditul ...
 • BUZU, Olga (Tehnica UTM, 2011)
  Dezvoltarea unui nou tip de activitate profesională - evaluarea bunurilor imobile, se ciocneşte de un şir de probleme, care, într-o măsură sau alta, sunt comune pentru toate ţările CSI. Autorul face o încercare să indice ...
 • ГОНЧАР, Aндрей; САНДУЦА, Татьяна Фѐдоровна (Tehnica UTM, 2011)
  Человек наделѐн сознанием, существо свободное и обречено на выбор, стараясь сделать всѐ наилучшим образом. В наиболее общем смысле теория принятия оптимальных решений представляет собой совокупность математических и численных ...
 • MARIAN, Maria Liliana (Tehnica UTM, 2011)
  În teoria tradiţională a întreprinderii, personalul era privit prin prisma modului în care acesta executa anumite operaţii prestabilite. Ceea ce interesa era capacitatea angajaţilor de a pune în operă, conform regulilor, ...
 • JITARI, Liliana (Tehnica UTM, 2011)
  În cadrul evaluării obiectelor ipotecii accentul este pus pe valoarea de lichidare a acestora. O valoare de lichidare micşorată a obiectului ipotecat prevede compensarea tuturor riscurilor bancare legate de credtiare, însă ...
 • COJOCARI, Anna; ŢURCANU, Nicolae (Tehnica UTM, 2011)
  Rata de capitalizare reprezintă orice divizor care este folosit pentru transformarea venitului în valoare. În articolul dat am menţionat metodele de estimare a ratei de capitalizare în special ma-m axat pe metoda analizei ...

Search DSpace


Browse

My Account