IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Metode de determinare a soluţiilor unor ecuaţii neliniare cu derivate parţiale

Show simple item record

dc.contributor.author BALTAG, Iurie
dc.date.accessioned 2019-02-13T10:23:29Z
dc.date.available 2019-02-13T10:23:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation BALTAG, Iurie. Metode de determinare a soluţiilor unor ecuaţii neliniare cu derivate parţiale. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 16-18 noiembrie, 2017. Chișinău, 2018, vol. 1, pp. 529-530. ISBN 978-9975-45-543-5. ISBN 978-9975-45-544-2 (Vol.1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-543-5
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/352
dc.description.abstract Se studiază metode de determinare a soluțiilor ecuațiilor neliniare cu derivate parțiale ce descriu anumite procese fizice, în special propagarea undelor şi a diferitor oscilaţii. Se aplică metoda separării variabilelor, metoda Lagrange, metoda undei unidimensionale și altele. Se determină soluții pentru așa ecuații ca ecuația lui Rieman, ecuația sinus-Gordon, ecuația lui Cortevega de Frize. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject soluții ale ecuațiilor neliniare cu derivate parțiale en_US
dc.subject ecuația lui Rieman en_US
dc.subject ecuația sinus-Gordon en_US
dc.subject ecuația lui Cortevega de Frize en_US
dc.subject integrală particulară en_US
dc.subject integrală totală en_US
dc.subject integrală generală en_US
dc.title Metode de determinare a soluţiilor unor ecuaţii neliniare cu derivate parţiale en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account