IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Issue Date

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • COZMA, Ion; DICUSARĂ, Ion (Tehnica UTM, 2011)
  Sistemul de orientare este destinat pentru un ansamblu de manevre şi acţiuni comandate automat prin intermediul unor mecanisme care se finalizează prin deplasări unghiulare şi (sau) liniare controlate cu ajutorul senzorilor ...
 • BARLADEAN, Rodica (Tehnica UTM, 2011)
  Dezvoltarea economică modernă se caracterizează prin importanţa progresului tehnico-ştiinţific şi intelectualizarea principalilor factori de producţie. Cota noilor cunoştinţe încorporate în tehnologii, educaţia resurselor ...
 • COZMA, Ion; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2011)
  Sudarea e procedeul de asamblare cel mai raspindit in industria constructoare de masini. Mijloacele moderne de executare automata a operatiilor de sudare sunt robotii industriali, instalatii specifice de alimentare cu ...
 • PÎNZARU, Vadim (Tehnica UTM, 2011)
  Metoda elementului finit reprezintă o metodă de analiză matematică a unor procese şi fenomene ce au la bază o mulţime de necunoscute ceea ce face imposibil calculul matematic obişnuit , dar prin această metodă calculele ...
 • OLEINIUC, Maria (Tehnica UTM, 2011)
  Pentru organizaţiile din Republica Moldova, implementarea principiilor strategiilor de management constituie, fără îndoială, o necesitate, cu atît mai mult cu cît economia de piaţă pune în faţa întreprinderilor industriale ...
 • MARDARI, Alexandru (Tehnica UTM, 2011)
  În condiţile de concurenţă pe piaţă fiecare concurent exploatează orice “micro” diferenţiere a produsului său, pentru care acesta va fi preferat de consumator faţă de produsele concurenţilor. În cursa de menţinere/creştere ...
 • BOTEZ, Alexei; CRECIUN, Vitalie (Tehnica UTM, 2011)
  Îndeplinirea simultană a cîtorva operaţii este una din soluţiile posibile pentru a ridica productivitatea muncii la întreprinderile constructoare de maşini. Ca precondiţie poate fi înaintată identicitatea constructivă şi ...
 • STÎNGACI, Ion (Tehnica UTM, 2011)
  Problema secţiilor de producere constă în faptul că maşinile-unelte nu sînt suficient de bune pentru producerea pieselor precise, astfel este nevoie de corectat erorile în timp real şi nici într-un caz compensate. Mai ...
 • COZMA, Ion; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2011)
  Taierea sau debitarea este operatia tehnologica prin care se urmareste desprinderea totala sau partiala a unei parti dintr-un material, in scopul prelucrarii acestuia. Cu ajutorul robotilor industriali pot fi efectuate ...
 • MARDARI, Igor (Tehnica UTM, 2011)
  Lucrarea prezintă uitilizare unui soft în baza căruia se pot obţine semifabricate turnate, luînd în consideraţie apariţia defectelor din cauza proceselor fizico-chimice care influenteaza asupra calitaţii pieselor turnate.
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana (Tehnica UTM, 2011)
  Calitatea vieţii este un parametru important al competitivităţii ţărilor la nivel mondial. Acest parametru este luat în cont şi anual este evaluat de organismele internaţionale. Nu mai puţin important indicatorul calităţii ...
 • MALCOCI, Iulian (Tehnica UTM, 2011)
  La întrebarea care este scopul principal spre care tinde civilizaţia noastră modernă, putem răspunde în felul următor - de a îmbunătăţi calitatea vieţii umane, pentru a face viaţa mai confortabilă. În această ordine de ...
 • TIHON, Andrei; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2011)
  Măsurile de introducere a aşchierii uscate in sistemele de fabricaţie include optimizarea comportării sculei şi a parametrilor de proces sau corectarea erorilor de prelucrare. Aşchierea uscată a fost folosită iniţial la ...
 • PRODAN-ŞESTACOVA, Liubovi (Tehnica UTM, 2011)
  Imperfecţiunea reglementărilor cere implicare pentru îmbunătăţirea calităţii acestora, precum şi a politicilor publice în ansamblu (şi îndeosebi acelor economice). Unul dintre cele mai reuşite instrumente de îmbunătăţire ...
 • CASIAN, Andrian; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2011)
  Viitorul nostru este foarte nesigur din punct de vedere a combustibilului petrolier şi a stării generale a Planetei Pămînt. Se preconizează că petrolul ar mai ajunge, pentru tempul iniţial de utilizare a lui, pe o perioadă ...
 • COSOLAPOV, Alexandru; GORDELENCO, Pavel (Tehnica UTM, 2011)
  Întotdeauna omul a încercat să-şi mărească puterea de muncă inventând si folosind unelte care de regulă îi imitau structura si posibilităţile fizice şi mai târziu cele psihice. Treptat s-a evoluat de la unelte la maşini, ...
 • GUŢU, Marin (Tehnica UTM, 2011)
  Sunt prezentate aspecte privind forţele care acţionează asupra palelor cu profil aerodinamic pentru turbine eoliene de diferită putere şi structura de rezistenţă a acestora
 • PEREU, Eugen (Tehnica UTM, 2011)
  Pentru mărirea durabilităţii funcţionale şi durităţii stratului superficial, astfel mărind durata de funcţionare a roţilor dinţate, este necesară o abordare inovatoare în procesul prelucrării stratului superficial.
 • DIUŢA, Vladislav (Tehnica UTM, 2011)
  În lucrare se analizează cazul statuii libertăţii, luat ca prototip al unei construcţii din cupru. Se analizează tehnologiile folosite în construcţia statuii libertăţii şi lucrările de restaurare întreprinse în perioada ...
 • FURDUI, Alexandru (Tehnica UTM, 2011)
  Activitatea intreprinderilor moderne este bazata pe optimizarea proceselor si imbunatatire a acestora, de aceea tot mai frecvent companiile moderne incearca si creeaza instrumente care le permit imbunatatirea proceselor, ...

Search DSpace


Browse

My Account