IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Mijloacele tehnice care asigură securitatea exploatării sistemelor tehnice

Show simple item record

dc.contributor.author OLARU, Efim
dc.contributor.author PARFENTIEV, Lucia
dc.date.accessioned 2019-05-23T10:37:04Z
dc.date.available 2019-05-23T10:37:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation OLARU, Efim, PARFENTIEV, Lucia. Mijloacele tehnice care asigură securitatea exploatării sistemelor tehnice. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 20 – 21 octombrie, 2014. Chișinău, 2015, vol. 2, pp. 182-183. ISBN 978-9975-45-249-6. ISBN 978-9975-45-382-0 (Vol.2). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/2532
dc.description Resursă electronică en_US
dc.description.abstract Starea nesatisfăcătoare în domeniul securităţii industriale şi a condiţiilor de muncă influenţează negativ asupra duratei vieţii oamenilor şi asupra indicelui morbidităţii şi mortalităţii în lumea întreagă. Situaţia care s-a creat exercită o anumită influenţă psihologico-morală nu numai asupra lucrătorilor, dar şi asupra unui cerc tot mai larg din rândul populaţiei, mai cu seamă în cazul avariilor de proporţie însoţite de victime umane. Asigurarea securităţii populaţiei şi a mediului ambiant nativ prezintă prin sine o problemă tehnică complicată, soluţionarea căreia este imposibilă fără utilizarea mijloacelor tehnice contemporane de prevenire, control şi protecţie, fără modernizarea şi aprofundarea pregătirii inginerice a specialiştilor, în domeniul cercetării siguranţei, prognozării şi asigurării securităţii sistemelor tehnice în procesul de exploatare a acestora. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject sisteme tehnice en_US
dc.subject securitate industrială en_US
dc.title Mijloacele tehnice care asigură securitatea exploatării sistemelor tehnice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account