Show simple item record

dc.contributor.author PLATON, Liliana
dc.date.accessioned 2022-07-14T12:09:28Z
dc.date.available 2022-07-14T12:09:28Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation PLATON, Liliana. Istoria artelor plastice: Suport de curs. Partea 1. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Urbanism şi Design Urban. Chişinău: Tehnica-UTM, 2022. 70 p. ISBN 978-9975-45-802-3. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-802-3
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20554
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Referinţe Bibliografice. Textul integral al publicaţiei poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Suportul de curs Istoria artelor plastice. Partea I este destinat studenților programului de studii 0212.2 Design interior,Ciclul I universitar, învățământ cu frecvență, Facultatea Urbanism și Arhitectură a UTM. Materialul didactic include conținutul tematic, principiile și cunoștințele fundamentale dezvoltate în cadrul primei părți a cursului Istoria artei și arhitecturii I, conform curriculei disciplinei, ediția 2021. Scopul materialului este de a familiariza studenții cu procesul evolutiv al istoriei artelor antice și prezentarea informației istorice, teoretice și științifice, asigurând un suportvizual al celor mai semnificative monumente artistice în domeniu. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject artă plastică en_US
dc.subject arhitectură en_US
dc.subject sculptura en_US
dc.subject pictura en_US
dc.subject artă decorativă en_US
dc.title Istoria artelor plastice: Suport de curs. Partea 1 en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account