Browsing Note de curs /curs de lecţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • MAŢCAN-LÎSENCO, I.; FILIPSKI, T. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezentul suport de curs este destinat studenţilor specialităţilor Sculptura (211.3), Design interior (581.4), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban, cu forma de învăţământ la zi. ...
 • CIOBANU, Nicolae; SÎLI, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Indicaţiile metodice sînt destinate studenţilor cu specializarea 581.1 Arhitectură, 581.4 Design Interior, 582.1 Construcţii şi clădiri civile, pentru studierea disciplinei Arhitectura Clădirilor.
 • ANDRIEVSCHI, Serghei; LUNGU, Valeriu; CARCEA, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Scopul principal al cercetărilor ştiinţifice în general constă în descoperirea însuşirilor obiective ale fenomenelor, care sunt exprimate deplin numai în totalitatea generală a valorilor mărimii aleatorii, pe baza însuşirilor ...
 • ZAGAEVSCHI, Elena; PLĂMĂDEALĂ, Stela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Caligrafia permite să creăm opere de artă prin aranjarea unor simboluri pe hârtie într-un mod deosebit cu ajutorul unui instrument de scris, folosind anumite abilități și tehnici, care țin cont de un set de reguli geometrice ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenţilor specialității 0731.1 Arhitectura, studii superioare integrate, și 0212 Design interior, ciclul I, ciclul II, orientată spre formarea profesională și creativă a viitorilor arhitecți, ...
 • HADJI-BANDALAC, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Prezentele note de curs conturează aspectele teoretice ale educației estetice. Publicația educațională este elaborată în concordanță cu programul universitar de predare a disciplinei Estetica arhitecturală. În cadrul ...
 • GONDIU, M; VLAS-VEVERIŢĂ, A.; BARBĂ, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Această indicaţie metodică este destinată studenţilor specialităţii "Design Interior" (581.4), anul II, care îndeplinesc proiectul de curs la disciplina „Atelier design” la tema „Design interior al unui hol hotel”.
 • POGORLEŢCHI, Ghenadie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Cursul de prelegeri (partea I) este elaborat în conformitate cu programa de învăţămînt a disciplinei DRUMURI I (Bazele proiectării drumurilor). În lucrare sunt prezentate clasificarea (administrativă şi tehnică) şi indexarea ...
 • ŢULEANU, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Modulul de curs este elaborat în conformitate cu planul de învăţământ pentru studenţii care promovează studiile superioare de master, ciclul II, la programul Ingineria Instalaţiilor de Asigurare a Microclimei în clădiri, ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Notele de curs sunt destinate studenților programelor: 0731.1 Arhitectura; 0212.2 Design interior-master. În lucrare sunt expuse viziunile estetice privind artele frumoase (arhitectură, pictură, sculptură, design) prin ...
 • ŢULEANU, Constantin; NEGARĂ, Iulia; BÎNZARI, Andrei; HAIDUCOVA, Mariana; NICOLAEV, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Modulul de curs este întocmit în conformitate cu planul de învăţământ pentru studenţii de la specialităţile 582.7 „Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie” şi programul de învăţământ la disciplina ...
 • MUNTEANU, Angela; MELNIC, Svetlana; HAREA, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenţilor specialității 0731.1 Arhitectura, studii superioare integrate și 0212.2 Design interior, ciclul I, ciclul II, și orientată spre formarea profesională și creativă a viitorilor arhitecți, ...
 • BUMBU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Cursul de faţă constituie un demers ştiinţific complex, prin parcurgerea căruia se face o imagine integră privind mediul înconjurător şi practicile manageriale socio-economice globale, urmăreşte îmbunătăţirea sănătăţii ...
 • ANDRIEVSCHI, Serghei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În monografie sunt prezentate construcţiile şi principiul de funcţionare a malaxoarelor de tip nou cu organe de lucru în formă de bare, teoria procesului de amestecare, rezultatele cercetărilor efectuate bazate pe concepţia ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Notele de curs sunt destinate studenților specialităților 0731.1 - Arhitectura; 0212.2 - Design interior. În lucrare este expusă dezvoltarea artelor frumoase ale omenirii din diferite poziții, viziuni, care sunt trecute ...
 • PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs include conținutul tematic pentru obținerea cunoștințelor fundamentale în cadrul celei de-a doua părți a cursului Istoria artei și arhitecturii I, conform curriculei disciplinei ediția 2021. Materialul ...
 • PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs Istoria artelor plastice. Partea I este destinat studenților programului de studii 0212.2 Design interior,Ciclul I universitar, învățământ cu frecvență, Facultatea Urbanism și Arhitectură a UTM. Materialul ...
 • BRATU, Polidor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul curs universitar este destinat studenţilor specialităţilor 522.2 – Ingineria Mecanică în Construcţii, 543.2 – Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă, 581.1 – Arhitectura, 581.4 – Design interior, 581.2 ...
 • ANDRIUŢA, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Lucrarea este elaborată conform programei cursului „Mecanizarea în construcţia drumurilor‖ şi este destinată în primul rând studenţilor U.T.M. cu specialitatea 522.4 Inginerie Mecanică în Construcţii. Va fi utilă studenţilor ...
 • ANDRIUŢĂ, Mircea; BEJAN, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Cursul universitar „Maşini pentru construcţia, întreţinerea şi reparaţia îmbrăcămintei de drumuri” este elaborat conform programei disciplinei Mecanizarea în construcţia drumurilor şi este destinat studenţilor UTM cu ...

Search DSpace


Browse

My Account