Note de curs /curs de lecţii

 

Recent Submissions

 • HADJI-BANDALAC, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Prezentul suport de curs conturează aspectele metodologice de dezvoltare a limbajului vizual și mijloacele artistico-plastice de reprezentare grafică. Publicația educațională este elaborată în concordanță cu programul ...
 • BUIMISTRU, Tatiana; PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs este destinat masteranzilor în domeniul designului interior penrtu înlesnirea conținutului tematic al disciplinei Metodologia proiectării în designul interior din planul de învățământ ediția 2018. Materialul ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenţilor specialității 0212 Design interior, ciclul II, master și 0731.1 Arhitectura, studii superioare integrate, fiind orientată spre formarea profesională, sustenabilă și creativă a viitorilor ...
 • HADJI-BANDALAC, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Prezentele note de curs conturează aspectele teoretice ale educației estetice. Publicația educațională este elaborată în concordanță cu programul universitar de predare a disciplinei Estetica arhitecturală. În cadrul ...
 • MUNTEANU, Angela; MELNIC, Svetlana; HAREA, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenţilor specialității 0731.1 Arhitectura, studii superioare integrate și 0212.2 Design interior, ciclul I, ciclul II, și orientată spre formarea profesională și creativă a viitorilor arhitecți, ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenţilor specialității 0731.1 Arhitectura, studii superioare integrate, și 0212 Design interior, ciclul I, ciclul II, orientată spre formarea profesională și creativă a viitorilor arhitecți, ...
 • PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs include conținutul tematic pentru obținerea cunoștințelor fundamentale în cadrul celei de-a doua părți a cursului Istoria artei și arhitecturii I, conform curriculei disciplinei ediția 2021. Materialul ...
 • ZAGAEVSCHI, Elena; PLĂMĂDEALĂ, Stela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Caligrafia permite să creăm opere de artă prin aranjarea unor simboluri pe hârtie într-un mod deosebit cu ajutorul unui instrument de scris, folosind anumite abilități și tehnici, care țin cont de un set de reguli geometrice ...
 • PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs Istoria artelor plastice. Partea I este destinat studenților programului de studii 0212.2 Design interior,Ciclul I universitar, învățământ cu frecvență, Facultatea Urbanism și Arhitectură a UTM. Materialul ...
 • UNGUREANU, Dumitru; CIOBANU, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Compendiul este destinat studenților programelor de studiu Alimentare cu apă și canalizare și Ingineria mediului la executarea proiectului de an ”Stație de epurare a apelor uzate orășenești”, masteranzilor programului de ...
 • MAŢCAN-LÎSENCO, I.; FILIPSKI, T. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezentul suport de curs este destinat studenţilor specialităţilor Sculptura (211.3), Design interior (581.4), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban, cu forma de învăţământ la zi. ...
 • ŢERNĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  În această lucrare se dau relaţiile principale teoretice, exemple de calcul, probleme propuse spre rezolvare de sine stătător şi date din îndreptar referitoare la „Mişcarea unidimensională a gazelor”. Îndrumarul metodic ...
 • ШАРГОРОДСКАЯ, Т. А. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Кратко изложены основные команды трехмерного модели- рования графической системы AutoCAD. Предназначено для студентов специальностей «Архитекту- ра» и «Дизайн интерьера», изучающих дисциплину курса «Grafica asistată ...
 • БУМБУ, Ион (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Проблемы охраны окружающей среды (деградирование экосистем, парниковый эффект и изменение климата, истощение энергетических ресурсов и т.д.), будучи чрезвычайно сложными и комплексными, в равной мере касаются как нынешних, ...
 • BUMBU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Creşterea standardului de viaţă a populaţiei este strâns legată de generarea deşeurilor solide. Prezenta lucrare constituie o încercare de abordare integrată a problemelor de proiectare a sistemelor de evacuare, valorificare ...
 • BRATU, Polidor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul curs universitar este destinat studenţilor specialităţilor 522.2 – Ingineria Mecanică în Construcţii, 543.2 – Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă, 581.1 – Arhitectura, 581.4 – Design interior, 581.2 ...
 • ANDRIEVSCHI, Serghei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În monografie sunt prezentate construcţiile şi principiul de funcţionare a malaxoarelor de tip nou cu organe de lucru în formă de bare, teoria procesului de amestecare, rezultatele cercetărilor efectuate bazate pe concepţia ...
 • БОГНИБОВ, Е. А.; БОГНИБОВ, А. Я.; ГАЙДАШ, В. М.; ШАРГОРОДСКИЙ, М. Т. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Настоящее учебное пособие предназначено для студентов специальности «Архитектура» (581.1), 4-го курса, выполняющих курсовой проект по дисциплине «Архитектурное проектирование» на тему «Крытый рынок».
 • BUMBU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  La etapa actuală de dezvoltare a civilizaţiei tot mai multe probleme ce preocupă societatea în întregime şi aveau în trecut o importanţă locală, în epoca progresului tehnico-ştiinţific accelerat capătă un caracter global. ...
 • CADOCINICOV, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Cursul universitar oferă cunoştinţe generale despre topografie, hărţi şi planuri topografice, ridicări de terenuri cu şi fără construcţii, drumuirile cu teodolitul şi de nivelment, lucrări de terasament, etc. Va ajuta ...

View more