IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza multiaspectuală a dreptului de proprietate prin prisma noilor reglementări a Codului Civil și a jurisprudenței CEDO

Show simple item record

dc.contributor.advisor BĂBĂLĂU, Denis
dc.contributor.author GRAUR, Nica
dc.date.accessioned 2022-03-11T09:53:19Z
dc.date.available 2022-03-11T09:53:19Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation GRAUR, Nica. Analiza multiaspectuală a dreptului de proprietate prin prisma noilor reglementări a Codului Civil și a jurisprudenței CEDO: tz. de master: Programul de studiu: Drept Imobiliar şi Cadastral. Cond. șt. BĂBĂLĂU Denis. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19589
dc.description Fișierul atașat conține: Adnotare, Cuprins, Introducere, Concluzii, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Scopul ce a stat la baza cercetării prezentului studiu este analiza multiaspectuală a conceptului dreptului de proprietate în noua modernizare a Codului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu reglementările naționale și cele internaționale, cercetarea complexă a acestui studiu. Pentru atingerea scopului, la bază avem următoarele obiective: analiza conceptuală a noțiunii dreptului de proprietate; analiza legislativă națională a dreptului de proprietate; analiza conceptului național al dreptului de proprietate; analiza modurilor de dobândire și pierdere a dreptului de proprietate; analiza modalităților și mijloacelor juridice ale dreptului de proprietate; analiza fundamentului conceptual și a reglementărilor dreptului de proprietate în jurisprudența CEDO; analiza cauzelor civile ce vizează încălcarea dreptului de proprietate; concluzii finale și propuneri de lege ferendă. en_US
dc.description.abstract The purpose of the research of this study is the multiaspectual analysis of the concept of property rights in the new modernization of the Civil Code of the Republic of Moldova, in accordance with national and international regulations, complex research of this study. In order to achieve the goal, we have the following basic objectives: the conceptual analysis of the notion of property right; national legislative analysis of property rights; analysis of the national concept of property rights; the analysis of the ways of acquiring and losing the property right; analysis of the modalities and legal means of the property right; analysis of the conceptual basis and of the regulations of the property right in the jurisprudence of the ECHR; analysis of civil cases aimed at infringing the property right; final conclusions and proposals for the law ferenda. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject drept de proprietate en_US
dc.subject dobândire en_US
dc.subject mijloace de apărare en_US
dc.subject modalities en_US
dc.subject infringement en_US
dc.subject legal protection en_US
dc.title Analiza multiaspectuală a dreptului de proprietate prin prisma noilor reglementări a Codului Civil și a jurisprudenței CEDO en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account