IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Înregistrarea masivă – factor esențial în formarea cadastrului bunurilor imobile în Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.advisor CLIMOVA, Alla
dc.contributor.author GAVRILOV, Diana
dc.date.accessioned 2022-03-11T09:41:09Z
dc.date.available 2022-03-11T09:41:09Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation GAVRILOV, Diana. Înregistrarea masivă – factor esențial în formarea cadastrului bunurilor imobile în Republica Moldova: tz. de master: Programul de studiu: Drept Imobiliar şi Cadastral. Cond. șt. CLIMOVA Alla. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19587
dc.description Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Introducere, Concluzii, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Scopul tezei de master constă în elaborarea unei lucrări complexe din punct de vedere doctrinar, legislativ și practic a înregistrării masive a bunurilor imobile și determinarea efectelor acesteia asupra creării cadastrului multifuncțional național. În vederea realizării scopului pretins au fost trasate următoarele obiective: analiza legislației cadastrale în evoluție istorică, studierea doctrinei autohtone și internaționale, definirea și cercetarea noțiuni de cadastru și a tipurilor de înregistrări, analiza etapelor de desfășurare a înregistrării masive și a influenței acesteia în formarea cadastrului Republicii Moldova, analiza instituțională a organelor responsabile de înregistrarea masivă, examinarea conținutului și structurii Registrului bunurilor imobile, analiza procesului de înregistrare masivă în intravilan, în extravilan și de corectare a erorilor apărute la etapele precedente a implementării cadastrului masiv. en_US
dc.description.abstract The purpose of the master's thesis is to develop a complex paper from a doctrinal, legislative and practical point of view of the massive registration of real estate and to determine its effects on the creation of the national multifunctional cadastre. In order to achieve the intended purpose, the following objectives were set: analysis of cadastral legislation in historical evolution, study of domestic and international doctrine, definition and research of the notion of cadastre and types of registration, analysis of the stages of mass registration and its influence in cadastre formation in the Republic of Moldova, the institutional analysis of the bodies responsible for mass registration, the examination of the content and structure of the Real Estate Register, the analysis of the process of mass registration in built-up areas and out-of-town, and correction of errors of the previous stages of mass cadastre. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject înregistrare en_US
dc.subject înregistrare masivă en_US
dc.subject cadastru masiv en_US
dc.subject real estate registration en_US
dc.subject cadastral litigation en_US
dc.title Înregistrarea masivă – factor esențial în formarea cadastrului bunurilor imobile în Republica Moldova en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account