IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil

Show simple item record

dc.contributor.advisor LUPAȘCU, Zinaida
dc.contributor.advisor ALBU, Svetlana
dc.contributor.author DUBININ, Liubovi
dc.date.accessioned 2022-03-11T09:23:20Z
dc.date.available 2022-03-11T09:23:20Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation DUBININ, Liubovi. Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil: tz. de master: Programul de studiu: Drept Imobiliar şi Cadastral. Cond. șt. LUPAȘCU Zinaida. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19585
dc.description Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Introducere, Concluzii, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Teza de master, intitulată „Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil” realizată de Dubinin Liubovi, reprezintă un studiu detaliat asupra problematicii nerespectării principiilor judecătorului imparțial și termenului rezonabil de judecare a cauzei, care se bazează pe următoarele obiective specifice: aprofundarea și ascensiunea nivelului actual al percepției conceptelor de știință a dreptului procesual civil, drept procesual civil, principii fundamentale ale dreptului procesual civil, însușirea cărora joacă un rol indispensabil pentru cercetarea și medierea problematicii de nerespectare a acestor principii în cadrul practicii judiciare naționale. en_US
dc.description.abstract The master's thesis, entitled "Fundamental principles of civil procedural law" by Dubinin Liubovi, is a detailed study on the issue of non-compliance with the principles of impartiality and reasonable time, which is based on the following specific objectives: deepening and raising the current level of perception of the concepts of science of civil procedural law, civil procedural law, fundamental principles of civil procedural law, the acquisition of which plays an indispensable role for research and mediation of the issue of non-compliance with these principles in national judicial practice. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject principii en_US
dc.subject imparțialitate en_US
dc.subject judecător en_US
dc.subject judge en_US
dc.subject term en_US
dc.subject reasonable en_US
dc.title Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account