IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă

Show simple item record

dc.contributor.advisor CLIMOVA, Alla
dc.contributor.author BORȘ, Ion
dc.date.accessioned 2022-03-11T08:56:05Z
dc.date.available 2022-03-11T08:56:05Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation BORȘ, Ion. Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă: tz. de master: Programul de studiu: Drept Imobiliar şi Cadastral. Cond. șt. CLIMOVA Alla. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19578
dc.description Fișierul atașat conține: Adnotare, Cuprins, Introducere, Concluzii, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Scopul prezentului studiu constă în ilustrarea conceptului instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în lumina noilor reglementări ale Codului Civil al RM actualizat, întru reliefarea aplicabilităţii normelor de drept civil în practică, precum şi identificarea lacunelor de ordin normativ şi formularea anumitor propuneri de lege ferenda, întru o mai bună şi eficientă reglementare a instituţiei în cauză. Atingerea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiective: analiza reglementărilor legislaţiei naţionale în domeniul instituţiei abordate pentru a stabili finalităţile juridice în materie de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă; cercetarea particularităţilor contractului privind înstrăinarea de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, pentru a stabili corectitudinea aplicării normelor de drept material referitoare la condiţiile de formă şi de fond ale contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study is to illustrate the concept of the institution of alienation of property subject to maintenance for life, in light of the new regulations of the updated Civil Code of the Republic of Moldova, to highlight the applicability of civil law in practice, and to identify regulatory gaps and formulate certain proposals. lege ferenda, for a better and more efficient regulation of the institution in question. Achieving the proposed goal involves the achievement of the following objectives: analysis of the regulations of the national legislation in the field of the approached institution in order to establish the legal finalities in the matter of alienation of the goods with the condition of maintenance for life; research of the particularities of the contract regarding the alienation of goods with the condition of maintenance for life, in order to establish the correctness of the application of the norms of material law regarding the formal and substantive conditions of the contract of alienation of goods with condition of life maintenance. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject contractul înstrăinare bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă en_US
dc.subject act juridic civil en_US
dc.subject efectele contractului en_US
dc.subject good faith en_US
dc.subject beneficiary en_US
dc.subject acquirer en_US
dc.title Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account