2022

 

Recent Submissions

  • VARVARIUC, Inga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
    Teza de master „Evaluarea patrimoniului agroindustrial din Republica Moldova” conține o abordare a conceptelor teoretice și practice privind evaluarea și valoarea proprietăților – parte componentă a patrimoniului ...
  • PLASCHEVICI, Liliana (2022)
    Complexitatea și diversitatea riscurilor bancare și rolul deținut de acestea în cadrul sectorului financiar, în creşterea şi stabilitatea financiară, este extrem de important, de aceea managementul riscurilor a devenit ...