IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Program de studii - Evaluare şi Administrare imobiliară

Program de studii - Evaluare şi Administrare imobiliară

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • VARVARIUC, Inga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master „Evaluarea patrimoniului agroindustrial din Republica Moldova” conține o abordare a conceptelor teoretice și practice privind evaluarea și valoarea proprietăților – parte componentă a patrimoniului ...
 • PLASCHEVICI, Liliana (2022)
  Complexitatea și diversitatea riscurilor bancare și rolul deținut de acestea în cadrul sectorului financiar, în creşterea şi stabilitatea financiară, este extrem de important, de aceea managementul riscurilor a devenit ...
 • SÎRGHII, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Proiectul de master reprezintă o abordare teoretico-practică asupra aspectelor privind evaluarea imobilului industrial din localități rurale și anume elaborarea raportului de evaluare a depozitului și terenului aferent ...
 • LUŢA, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Obiectivele lucrării sânt: 1. Studierea patrimoniului arhitectural-istoric, scoaterea în evidență a cadrului legal din RM, clasificarea monumentelor, identificarea priorităților ce țin de salvgardarea monumentelor; 2. ...
 • JOSAN, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Scopul cercetării constă în analiza pieței imobililor comerciale, studiul metodelor de evaluare a proprietăților comerciale și utilizarea lor în evaluarea unui magazin de 2 nivele din orașul Chișinău, sectorul Râșcani.
 • COVAŞ, Igor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  În lucrare am încercat să determin locul și importanța marketingului serviciilor de evaluare privit din aspectul de calitate a serviciilor în cadrul activității de evaluare.
 • CAPAŢINA, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  O atenție deosebită în cadrul lucrării prezentate a fost acordată analizei de piață, atât a terenurilor destinate construcției, cât și a construcțiilor industriale, comerciale și a depozitelor frigorifice, pe întreg teritoriu ...
 • ANTONOV, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Scopul cercetării constă în identificarea particularităților evaluării terenurilor cu plantații multianuale și utilizarea metodelor cercetate în evaluarea unui teren agricol cu livada de prun amplasat în satul Floreni, ...