IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Calitatea serviciilor de transport urban în municipiul Chişinău

Show simple item record

dc.contributor.author CEBAN, Victor
dc.contributor.author MAMALIGA, Vasile
dc.contributor.author SCUTARI, Mihail
dc.date.accessioned 2021-09-24T07:14:48Z
dc.date.available 2021-09-24T07:14:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation CEBAN, Victor, MAMALIGA, Vasile, SCUTARI, Mihail. Calitatea serviciilor de transport urban în municipiul Chişinău. In: Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-23 noiembrie, 2013. Chişinău, 2014, vol. 3, pp. 290-293. ISBN 978-9975-45-310-3. ISBN 978-9975-45-312-7 (Vol.3). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-310-3
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/17354
dc.description.abstract Din păcate, scopurile şi criteriile tradiţionale de apreciere a eficacităţii organizării transporturilor de pasageri reies doar din atingerea unor rezultate finale cantitative. De exemplu, contractele municipale de transportare a pasagerilor cu ajutorul autobuzelor adesea prevăd drept indice principal – volumul transportat. Indicatorii de bază de care trebuie să se ţină cont în cazul optimizării reţelei de rute operate cu autobuze, trebuie să fie reducerea numărului de transbordări efectuate de pasager, reducerea timpului unei călătorii, reducerea timpului de aşteptare etc., care vor contribui la îmbunătăţirea indicatolor de calitate a serviciilor prestate. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject transport en_US
dc.subject calitate en_US
dc.subject rol en_US
dc.subject apreciere en_US
dc.subject dezvoltare en_US
dc.subject rute en_US
dc.title Calitatea serviciilor de transport urban în municipiul Chişinău en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account