IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Metodologia evaluării SA „Introscop” cu scopul atragerii investiţiilor

Show simple item record

dc.contributor.author COVALCIUC, Ghenadie
dc.contributor.author MAMALIGA, Vasile
dc.date.accessioned 2021-09-22T13:13:52Z
dc.date.available 2021-09-22T13:13:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation COVALCIUC, Ghenadie, MAMALIGA, Vasile. Metodologia evaluării SA „Introscop” cu scopul atragerii investiţiilor. In: Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-23 noiembrie, 2013. Chişinău, 2014, vol. 3, pp. 223-226. ISBN 978-9975-45-310-3. ISBN 978-9975-45-312-7 (Vol.3). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-310-3
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/17283
dc.description.abstract Evaluarea întreprinderii este un inepuizabil subiect de reflexie şi constituie o problemă fundamentală a analizei financiare. În cadrul lucrării actuale a fost abordată metodele posbile de evaluare a întreprinderilor, utilizînd mai multe procedee de analiză pentru a evedenţia cea mai eficientă cale de atragere a investiţiilor la întreprinderea “INTROSCOP”.Metodele de analiză propuse urmăresc demonstrarea rentabilităţii şi fezabilităţii societăţii.O întreprindere nu înseamnă doar cifre înscrise în bilanţul contabil, dar mult mai mult, deoarece ea reprezintă o marcă, o poziţie în cadrul ramurii pe piaţă, înseamnă experienţă şi profesionalitatea oamenilor săi, elemente care nu pot fi exprimate în cifre, dar care sunt părţi ale valorii întreprinderii, deasemenea o întreprindere trebuie evaluate avînd în vedere capacitatea sa de produce un profit viitor durabil. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject evaluare en_US
dc.subject investiţii en_US
dc.subject rentabilitate en_US
dc.subject analiză en_US
dc.subject eficienţă en_US
dc.subject eficacitate en_US
dc.subject avantaje en_US
dc.subject dezavantaje en_US
dc.title Metodologia evaluării SA „Introscop” cu scopul atragerii investiţiilor en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account