IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Tehnologia lucrărilor de montare a reţelelor exterioare de apă şi canalizare. Ciclu de prelegeri

Show simple item record

dc.contributor.author IONEŢ, Ion
dc.date.accessioned 2021-06-04T11:48:49Z
dc.date.available 2021-06-04T11:48:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation IONEŢ, Ion. Tehnologia lucrărilor de montare a reţelelor exterioare de apă şi canalizare: Ciclu de prelegeri. Univ. Tehnică a Moldovei, Fac.Urbanism şi Arhitectură, Cat. Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor. Chişinău: Tehnica-UTM, 2015. 164 p. ISBN 978-9975-45-397-4. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-397-4
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15607
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Noţiuni generale, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Lucrarea include tehnologii moderne de construcţie a reţelelor exterioare de alimentare cu apă şi canalizare aplicate atât la noi în republică, cât şi peste hotare. În lucrare sunt prezentate metodele, procesele şi procedeele de executare a lucrărilor de terasamente, maşinile şi mecanismele necesare; tipurile de materiale şi prefabricate utilizate la construcţia reţelelor de apă şi canalizare; metode şi tehnologii de montare şi îmbinare a diferitor conducte; construcţii şi accesorii pe reţelele de apă şi canalizare; noţiuni de organizare a procesului de execuţie a lucrărilor de montare prin metoda în lanţ, fişei tehnologice şi consumurilor de resurse. Ciclul de prelegeri este destinat stiudenţilor specialitaţii „Ingineria şi protecţia apelor”, precum şi altor specialităţi din domeniul construcţiei reţelelor edilitare. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject montarea conductelor en_US
dc.subject reţele de distribuţie a apei en_US
dc.subject reţele de canalizare en_US
dc.title Tehnologia lucrărilor de montare a reţelelor exterioare de apă şi canalizare. Ciclu de prelegeri en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account