IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Bazele proiectării drumurilor. Curs de prelegeri. Partea I

Show simple item record

dc.contributor.author POGORLEŢCHI, Ghenadie
dc.date.accessioned 2021-06-03T09:21:11Z
dc.date.available 2021-06-03T09:21:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation POGORLEŢCHI, Ghenadie. Bazele proiectării drumurilor. Curs de prelegeri. Partea I. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism și Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale și Maşini pentru Construcţii. Chişinău: Tehnica UTM, 2017. 136 p. ISBN 978-9975-45-482-7. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-482-7
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15531
dc.description Fişierul ataşat conţine: Întroducere, Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Cursul de prelegeri (partea I) este elaborat în conformitate cu programa de învăţămînt a disciplinei DRUMURI I (Bazele proiectării drumurilor). În lucrare sunt prezentate clasificarea (administrativă şi tehnică) şi indexarea drumurilor, cerinţe către drumurile moderne, informaţia privind acţiunea reciprocă dintre autovehicule şi drumuri, cerinţe către elementele drumurilor în plan, precum şi asigurarea vizibilităţii necesare la etapa de proiectare a drumurilor. Ca rezultat al studierii cursului de prelegeri (partea I ), viitorul specialist în domeniul proiectării drumurilor va căpăta cunoştinţe necesare pentru proiectarea drumului în plan în condiţii de asigurare a vizibilităţii şi siguranţei circulaţiei rutiere. Prezentul curs de prelegeri este destinat studenţilor specialităţii 582.4 Căi Ferate, Drumuri, Poduri. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject drumuri publice interurbane en_US
dc.subject autovehicule en_US
dc.subject intensitate a traficului en_US
dc.title Bazele proiectării drumurilor. Curs de prelegeri. Partea I en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account