IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Tehnologia lucrărilor de construcţie a drumurilor: (Lucrări de terasamente). Curs universitar

Show simple item record

dc.contributor.author CADOCINICOV, Anatolie
dc.date.accessioned 2021-05-27T05:56:41Z
dc.date.available 2021-05-27T05:56:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation CADOCINICOV, Anatolie. Tehnologia lucrărilor de construcţie a drumurilor: (Lucrări de terasamente): Curs universitar. Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Urbanism și Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini pentru Construcţii. Chişinău: Tehnica-UTM, 2018. 117 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15267
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Cursul universitar Tehnologia lucrărilor de construcţie a drumurilor (Lucrări de terasamente) reprezintă un suport pentru studenții anului III, specialitățile Căi ferate, drumuri, poduri și Mașini și utilaje pentru construcții. Cursul de față va ajuta studenții să comunice, utilizînd terminologia și noțiunile de bază legate de tehnologia lucrărilor de construcție a drumurilor, să definească problemele acesteia și să opereze corect cu formulele de calcul enunțate în teme, să înteleagă esența lucrărilor pentru studiile inginerești. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject drumuri en_US
dc.subject lucrări de construcții en_US
dc.subject lucrări de terasamente en_US
dc.title Tehnologia lucrărilor de construcţie a drumurilor: (Lucrări de terasamente). Curs universitar en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account