IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Eficientizarea energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Modul de curs pentru studii superioare de master

Show simple item record

dc.contributor.author ŢULEANU, Constantin
dc.date.accessioned 2021-05-25T10:23:37Z
dc.date.available 2021-05-25T10:23:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation ŢULEANU, Constantin. Eficientizarea energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente: Modul de curs pentru studii superioare de master. Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului. Chişinău: Tehnica-UTM, 2019. 336 p. ISBN 978-9975-45-569-5. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-569-5
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15197
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Modulul de curs este elaborat în conformitate cu planul de învăţământ pentru studenţii care promovează studiile superioare de master, ciclul II, la programul Ingineria Instalaţiilor de Asigurare a Microclimei în clădiri, dar poate fi utul şi pentru studenţii ciclului I licenţă care îşi fac studiile cu frecvenţă şi frecvenţă redusă la programul Ingineria Sistemelor Termice, de Gaze şi Climatizare pentru Clădiri pentru studierea disciplinei Surse regenerabile de energie, precum şi a altor unităţi de curs care conţin tematici legate de eficientizarea energetică a clădirilor şi sistemelor de instalaţii din dotarea acestora. Actualitatea şi diversitatea problemelor tratate, relevanţa abordărilor, ordinea şi rigurozitatea prezentării sunt argumente care recomandă această lucrare nu numai inginerilor, cercetătorilor, proiectanţilor, doctoranzilor, altor specialişti din domeniu, dar şi publicului larg, pasionat de problemele eficientizării energetice a mediului construit. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject clădiri aferente en_US
dc.subject instalaţii aferente en_US
dc.subject eficientizare energetică en_US
dc.title Eficientizarea energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Modul de curs pentru studii superioare de master en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account