IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Maşini pentru construcţia, întreţinerea şi reparaţia îmbrăcămintei de drumuri: Curs universitar

Show simple item record

dc.contributor.author ANDRIUŢĂ, Mircea
dc.contributor.author BEJAN, Sergiu
dc.date.accessioned 2021-05-25T08:51:57Z
dc.date.available 2021-05-25T08:51:57Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation ANDRIUŢĂ, Mircea, BEJAN, Sergiu. Maşini pentru construcţia, întreţinerea şi reparaţia îmbrăcămintei de drumuri: Curs universitar. Univ. Tehn. A Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Drumuri, Materiale şi Maşini de Construcţii. Chişinău: Tehnica UTM, 2019. 160 p. ISBN 978-9975-45-567-1. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-567-1
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15181
dc.description Fişierul ataşat conţine: Prefaţă, Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Cursul universitar „Maşini pentru construcţia, întreţinerea şi reparaţia îmbrăcămintei de drumuri” este elaborat conform programei disciplinei Mecanizarea în construcţia drumurilor şi este destinat studenţilor UTM cu specialitatea 0715.5 Maşini şi mecanisme pentru Construcţii. Va fi util și studenţilor UTM cu specialitatea 0732.2 Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, şi studenţilor colegiilor cu specialităţile respective, inginerilor, tehnicienilor şi mecanizatorilor drumari. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject maşini pentru construcţia drumurilor en_US
dc.subject maşini de construcţii en_US
dc.subject construcţia drumurilor en_US
dc.title Maşini pentru construcţia, întreţinerea şi reparaţia îmbrăcămintei de drumuri: Curs universitar en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account