IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Stiluri de conducere și influența acestora asupra performenței echipei

Show simple item record

dc.contributor.author ȚĂRNĂ, Cristina
dc.date.accessioned 2019-04-04T09:16:27Z
dc.date.available 2019-04-04T09:16:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation ȚĂRNĂ, Cristina. Stiluri de conducere și influența acestora asupra performenței echipei [Resursă electronică]. In: Conferința Tehnico-Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, Universitatea Tehnică a Moldovei, 1-14 decembrie, 2016. Chișinău, 2017, vol. 2, pp. 33-36. ISBN 978-9975-45-500-8. ISBN 978-9975-45-502-2 (Vol.2). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-500-8
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/1516
dc.description Resursă electronică en_US
dc.description.abstract Lucrarea dată reprezintă o elucidare a trăsăturilor care determină stilul de conducere, în baza cărora se face clasificarea acestora din urmă. Elementele care stau la baza conducerii sunt puterea, autoritatea și influența. Deși aceste noțiuni sunt apropiate ca sens, ele denotă nuanțe diferite din procesul de conducere, și pot ghida implementarea managementului. Puterea și autoritatea unui manager se exercită diferit, în conformitate cu stilul de conducere al acestuia. Alegerea corectă a stilului de conducere este esențială în condițiile managementului contemporan, iar reușita grupului de lucru este strîns legată de o analiză corectă și de aplicarea unui stil de conducere corespunzător en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject putere en_US
dc.subject influență en_US
dc.subject autoritate en_US
dc.subject stil autocrat en_US
dc.subject stil democrat en_US
dc.subject stil liberal en_US
dc.subject stil participativ en_US
dc.subject stil consultativ en_US
dc.title Stiluri de conducere și influența acestora asupra performenței echipei en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account