Show simple item record

dc.contributor.author FILIPSKI, Tatiana
dc.contributor.author MAŢCAN-LÎSENCO, Inga
dc.date.accessioned 2021-05-20T09:46:05Z
dc.date.available 2021-05-20T09:46:05Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation FILIPSKI, Tatiana, MAŢCAN-LÎSENCO, Inga. Pictura: Suport de curs. Partea 2. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură; Dep. Urbanism şi Design Urban, Programul Design Interior. Chişinău: Tehnica UTM, 2021. 36 p. ISBN 978-9975-45-666-1. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-666-1
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15057
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Referinţe Bibliografice. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Suportul de curs este destinat studenţilor specialităţii Design interior (581.4), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban, cu forma de învăţământ la zi. Suportul de curs are drept scop cultivarea la studenți a dragostei față de frumos, stimularea și valorificarea potențialului artistic, dezvoltarea aptitudinilor creatoare, formarea abilităților și deprinderilor plastice pentru realizarea la nivel înalt a lucrărilor practice propuse în cadrul programului de studiu. Suportul de curs a fost aprobat la ședința Departamentului Urbanism și Design Urban, Programul Design Interior, proces-verbal nr.5 din 24.11.2020. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject suporturi de curs en_US
dc.subject pictură en_US
dc.title Pictura. Suport de curs. Partea 2 en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account