Note de curs /curs de lecţii: Recent submissions

 • MUNTEANU, Angela; MELNIC, Svetlana; HAREA, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenţilor specialității 0731.1 Arhitectura, studii superioare integrate și 0212.2 Design interior, ciclul I, ciclul II, și orientată spre formarea profesională și creativă a viitorilor arhitecți, ...
 • MUNTEANU, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este destinată studenţilor specialității 0731.1 Arhitectura, studii superioare integrate, și 0212 Design interior, ciclul I, ciclul II, orientată spre formarea profesională și creativă a viitorilor arhitecți, ...
 • PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs include conținutul tematic pentru obținerea cunoștințelor fundamentale în cadrul celei de-a doua părți a cursului Istoria artei și arhitecturii I, conform curriculei disciplinei ediția 2021. Materialul ...
 • ZAGAEVSCHI, Elena; PLĂMĂDEALĂ, Stela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Caligrafia permite să creăm opere de artă prin aranjarea unor simboluri pe hârtie într-un mod deosebit cu ajutorul unui instrument de scris, folosind anumite abilități și tehnici, care țin cont de un set de reguli geometrice ...
 • PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs Istoria artelor plastice. Partea I este destinat studenților programului de studii 0212.2 Design interior,Ciclul I universitar, învățământ cu frecvență, Facultatea Urbanism și Arhitectură a UTM. Materialul ...
 • UNGUREANU, Dumitru; CIOBANU, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Compendiul este destinat studenților programelor de studiu Alimentare cu apă și canalizare și Ingineria mediului la executarea proiectului de an ”Stație de epurare a apelor uzate orășenești”, masteranzilor programului de ...
 • MAŢCAN-LÎSENCO, I.; FILIPSKI, T. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezentul suport de curs este destinat studenţilor specialităţilor Sculptura (211.3), Design interior (581.4), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban, cu forma de învăţământ la zi. ...
 • ŢERNĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  În această lucrare se dau relaţiile principale teoretice, exemple de calcul, probleme propuse spre rezolvare de sine stătător şi date din îndreptar referitoare la „Mişcarea unidimensională a gazelor”. Îndrumarul metodic ...
 • ШАРГОРОДСКАЯ, Т.А. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Кратко изложены основные команды трехмерного модели- рования графической системы AutoCAD. Предназначено для студентов специальностей «Архитекту- ра» и «Дизайн интерьера», изучающих дисциплину курса «Grafica asistată ...
 • БУМБУ, Ион (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  Проблемы охраны окружающей среды (деградирование экосистем, парниковый эффект и изменение климата, истощение энергетических ресурсов и т.д.), будучи чрезвычайно сложными и комплексными, в равной мере касаются как нынешних, ...
 • BUMBU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Creşterea standardului de viaţă a populaţiei este strâns legată de generarea deşeurilor solide. Prezenta lucrare constituie o încercare de abordare integrată a problemelor de proiectare a sistemelor de evacuare, valorificare ...
 • BRATU, Polidor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentul curs universitar este destinat studenţilor specialităţilor 522.2 – Ingineria Mecanică în Construcţii, 543.2 – Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă, 581.1 – Arhitectura, 581.4 – Design interior, 581.2 ...
 • ANDRIEVSCHI, Serghei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În monografie sunt prezentate construcţiile şi principiul de funcţionare a malaxoarelor de tip nou cu organe de lucru în formă de bare, teoria procesului de amestecare, rezultatele cercetărilor efectuate bazate pe concepţia ...
 • БОГНИБОВ, Е. А.; БОГНИБОВ, А. Я.; ГАЙДАШ, В. М.; ШАРГОРОДСКИЙ, М. Т. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Настоящее учебное пособие предназначено для студентов специальности «Архитектура» (581.1), 4-го курса, выполняющих курсовой проект по дисциплине «Архитектурное проектирование» на тему «Крытый рынок».
 • BUMBU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  La etapa actuală de dezvoltare a civilizaţiei tot mai multe probleme ce preocupă societatea în întregime şi aveau în trecut o importanţă locală, în epoca progresului tehnico-ştiinţific accelerat capătă un caracter global. ...
 • CADOCINICOV, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Cursul universitar oferă cunoştinţe generale despre topografie, hărţi şi planuri topografice, ridicări de terenuri cu şi fără construcţii, drumuirile cu teodolitul şi de nivelment, lucrări de terasament, etc. Va ajuta ...
 • NICOLAEV, Elena; BÎNZARI, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Ciclul de prelegeri cuprinde totalitatea noţiunilor privind principiile de funcţionare ale instalaţiilor de producere a căldurii cu utilizarea energiei solare, eoliene , pămîntului , etc. Lucrarea este adresată studenţilor ...
 • CIUTAC, Marina; RUSU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Ciclul de prelegeri este întocmit în conformitate cu planul de învăţămînt pentru studenţii de la specialitatea 2502 Tehnologia materialelor şi elementelor de construcţii şi curriculumul la disciplina Utilaj termic în ...
 • BUMBU, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Cursul de faţă constituie un demers ştiinţific complex, prin parcurgerea căruia se face o imagine integră privind mediul înconjurător şi practicile manageriale socio-economice globale, urmăreşte îmbunătăţirea sănătăţii ...
 • CARPOV, Aurelia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Prezentele indicaţii metodice sunt destinate studenţilor specialităţii 581.1, Arhitectura, secţia de zi.

Search DSpace


Browse

My Account